Print

Més crisi, menys absentisme laboral

Les baixes minven als sectors públic i privat i es redueixen les faltes no justificades per por a perdre la feina

 

La ràtio de presència a la feina ha anat a l'alça en els últims anys entre els treballadors catalans, segons apunten les dades oficials que serveixen per calibrar l'absentisme laboral. L'efecte de la crisi és una de les lectures que fan els experts per explicar la tendència a la baixa. D'una banda, per la por a quedar-se a l'atur, que ha crescut amb els últims canvis legals introduïts, per exemple, amb la reforma laboral, que justifica l'acomiadament objectiu -amb 20 dies per any d'indemnització- quan s'acumulen faltes reiterades a la feina.

 

D'acord amb l'Instituto Nacional de Estadística (INE), el tercer trimestre del 2012 el nombre d'hores no treballades per incapacitat temporal (les que comporten baixa mèdica) van davallar fins a les 8 hores per treballador de mitjana a Catalunya, per sota de les 10,5 hores del tercer trimestre del 2007, un any abans que esclatés la crisi. L'evolució també ha anat a la baixa pel que fa a les absències no justificades, que, si el 2007 suposaven el 0,5% de les hores no treballades trimestralment, ara amb prou feines arriben al 0,2%. El director jurídic d'Adecco, Javier Blasco, reconeix que l'entorn econòmic influeix en la baixada d'absentistes, ja que històricament ha estat així sempre que hi ha crisi. Però matisa que hi ha alguns sectors professionals i també algunes bosses de frau en què persisteix invariable.

 

Segons Blasco, les mesures legislatives aplicades en l'últim any a Espanya faran que les absències a la feina decreixin encara més l'any vinent. En concret, Blasco es refereix a les mesures que afecten col·lectius com els funcionaris, que han vist modificada la seva jornada i les condicions en casos d'absències que no impliquen baixa mèdica (ara cobraran el 50% del sou a partir de la cinquena falta que acumulin en un any).

 

De fet, si s'observen les dades de l'INE que tenen a veure amb faltes per malaltia, accident o baixa, ja s'ha vist un descens significatiu, més acusat en el sector públic que en el privat. El tercer trimestre de l'any la taxa d'absentisme per aquesta causa entre empleats públics va ser de l'1,75%, per primer cop per sota de l'1,76% del sector privat.

 

La pressió i la por

El responsable de salut laboral de la UGT de Catalunya, Dionís Oña, critica que el debat sobre l'absentisme no distingeix situacions i no discrimina si hi ha o no causa justificada. La reducció de les baixes, opina, no pot analitzar-se deslligant-la de les condicions ambientals que viuen els treballadors, com ara la precarietat i la por a perdre la feina. "Si algú creu que a base de precaritzar i de segrestar la llibertat del treballador o fer xantatge serem més competitius, anem malament", insisteix. En la mateixa línia, la responsable de salut laboral de CCOO de Catalunya, Luisa Montes, accepta que hi pot haver un percentatge d'absentisme laboral fraudulent, però que, igualment, cal reconèixer un altre frau que consisteix a amagar que "el 20% de les malalties són, en realitat, dolències d'origen laboral que no estan reconegudes", diu citant dades de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAMS).

 

Les condicions laborals, l'ambient i la motivació no són factors menors quan s'analitzen els índexs d'absentisme, defensa el responsable d'Adecco. De fet, cada cop més empreses adopten estratègies per incentivar i motivar els empleats, ja que així també se'n beneficia la competitivitat. La coodirectora del departament de direcció de persones d'Eada, Lucía Langa, assegura que ha crescut "la sensibilització" empresarial davant les causes que motiven l'absentisme i que, igualment, els treballadors també han incrementat "el seu grau de compromís".

 

També les mútues de treball es concentren cada cop més a gestionar la presència i no l'absència, defensa el director d'organització d'Egarsat, Sergi Riau. En qualsevol decisió sobre anar o no a la feina hi ha un "grau de voluntarietat" que pot veure's afectat per factors ambientals. Amb la crisi, la balança s'inclina d'una manera diferent que fa uns anys, ara que la feina és "un bé escàs".

 

El responsable d'Egarsat reivindica un paper més protagonista de les mútues en la gestió de l'absentisme laboral. Amb la llei que prepara el govern espanyol, les mútues ambicionarien donar altes i baixes, una via que estalviaria 7.000 milions al sistema públic, segons la patronal AMAT. Riau defensa que això milloraria el seguiment i l'agilitat de cada procés de baixa entre treballadors.


Comentarios

Deja tu comentario:Normas de participación