Print

Aspectes psicosocials de la qualitat de vida laboral en el sector hoteler

Direcció J. Tous Pallarès. Autors Zaida Aguado (et al.) Tarragona, Publicacions URV, 2010

Extracte del Projecte d'estudi basat en l'enregistrament dels índex de rotació i absentisme existents en empleats del sector hoteler per aboradar la problemàtica des del punt de vista de determinar els aspectes personals que fomenten o potencien la incidència de l'absentisme, desevolular un protocol que permeti intervenr preventivament sobre el comportament absentista, i potenciar les organitzacions psicològicament i socialment saludables.

Aspectes psicosocials de la qualitat de vida laboral en el sector hoteler
Título:
Descripción:
Palabras clave:
Use in sitemap:yes
Change frequence:diariamente
Prioridad: