Print

Moment actual del Sistema de Liquidació Directa

Lloc de celebració:GIRONA

Anàlisi, des d’un punt de vista pràctic, de la situació actual del Sistema de Liquidació Directa i de les noves incorporacions.

Ponent: Sra. Maria del Mar Marqués Serrano - Directora Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social
            Sra. Trinidad Ceide Gómez - Subdirectora Provincial de Gestió Recaptadora
            Sra. Lourdes Vila Frigola - Responsable del Sistema de Liquidació Directa/Red

Informació i inscripcions: 93 582 96 03 o jgarcia@egarsat.es