Aspectes psicosocials i organitzatius davant la COVID-19

La crisi per la Covid-19 ha suposat un desafiament per a la protecció de la salut de la població i ha portat a posar límit a la llibertat de moviments a fi de contenir l’expansió de la pandèmia.

Aquesta situació ha donat lloc a la paralització de gran part de les activitats econòmiques mentre que els serveis essencials s’han mantingut en funcionament amb l’objectiu d’evitar l’escassetat de productes, serveis bàsics i essencials i situacions de risc social. Amb el pla de desescalada l’activitat s’està restaurant de manera gradual mitjançant la incorporació d’altres sectors, i això implica que molts col·lectius professionals reprenguin la seva activitat laboral en condicions diferents a les habituals.

L’inici de les mesures de desconfinament condueix a una exposició major al risc de contagi i moltes persones poden viure aquesta situació amb por, no només per elles sinó també pels seus familiars. A més cal tenir en compte que les condicions de treball poden haver canviat substancialment, a vegades amb un increment notable de la càrrega de treball i amb noves pautes de relació social i nous procediments de treball, la qual cosa pot contribuir a incrementar el risc de patir estrès laboral. Totes aquestes circumstàncies requereixen posar el focus en la gestió dels factors de risc psicosocial.

Recomanacions preventives per a empreses amb activitat presencial

 

  1. Proporciona noves pautes de treball per evitar el contagi. Adapta els procediments habituals a la situació extraordinària actual i comunica’ls amb claredat a la teva plantilla. Les instruccions clares i senzilles transmeten tranquil·litat i faciliten el seu compliment.

  2. En la mesura que sigui possible, fes que les persones treballadores siguin partícips de les decisions que els afectaran. El control sobre el seu propi treball i entorn fa menys amenaçadora la situació.

  3. Mostra interès per la salut de les persones al teu càrrec, pregunta’ls com se senten i si necessiten algun suport que sigui a la teva mà proporcionar-los. Transmet que la seva salut és important per a l’empresa.

  4. Valora el seu treball. Especialment en els sectors essencials, les persones estan realitzant una gran tasca social en aquests moments de crisis. Sense ella seria impossible superar aquesta situació, per la qual cosa han de sentir que està sent valorada. Dissenya sistemes de compensació d’hores extres i planifica recompenses pel seu esforç que els facin sentir la importància del seu treball.

  5. Proporciona informació fiable, oficial i amb fonament tècnic. Mantenir a les persones correctament informades és fonamental per a reduir la seva incertesa.

  6. Facilita que les persones treballadores disposin de llocs i moments per a comunicar-se entre elles, donar-se suport mutu i compartir les seves emocions. En aquests moments d’incertesa i por les relacions interpersonals cobren una especial importància per a esmorteir les repercussions dels riscos psicosocials.

  7. Algunes persones estan passant per situacions especialment difícils, de pèrdua de sers estimats, problemes de convivència o dificultats econòmiques. Simplifica les vies de sol·licitud d’ajuda i facilita el seu coneixement i accés als recursos que precisin, en la mesura de les teves possibilitats.

  8. Aposta per una distribució de l’horari de treball flexible que possibiliti una adequada conciliació laboral i familiar, les entrades i sortides escalonades i les modalitats de treball no presencial, en funció de les teves possibilitats.

  9. Revisa la programació d’activitats i objectius de manera que s’ajustin de manera realista a les noves circumstàncies. Cerca la participació de la plantilla i transmet els nous objectius amb claredat per a minimitzar la incertesa.

  10. Per donar suport a qualsevol dificultat derivada de la situació actual, el Ministeri de Sanitat i el Consell General de Psicologia d’Espanya han posat en marxa un servei telefònic de primera atenció psicològica: 91 700 79 88 (de dilluns a diumenge de 9 a 21 hores).

Font: Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball