Beneficis de ser una empresa saludable

Empreses saludables són aquelles que promouen la salut en el lloc de treball més enllà de l’acompliment legal en prevenció de riscos laborals i que gestionen de manera global la salut integrant-la en totes les polítiques de l’empresa.

Es tracta d’organitzacions que implementen programes de benestar i promoció de la salut amb posterioritat a la gestió d’aspectes organitzatius com ara la conciliació i la flexibilitat horària, atès que aquests factors repercuteixen favorablement en la salut integral de les persones que les integren.

BENEFICIS PER A L’EMPRESA

Augment de productivitat i competitivitat

Tot i que la implementació de programes de benestar i promoció de la salut es pot veure a priori com un cost, en realitat les empreses saludables incrementen la seva productivitat al millorar la salut global de les persones, ja que això comporta un augment de la motivació i, per tant, la reducció de l’absentisme i del presentisme.

Disminució de costos

Un projecte “d’Empresa Saludable” comporta un ROI (retorn sobre la inversió) favorable, tal com proven innombrables estudis que analitzen la rendibilitat de cada euro invertit en salut. De fet, la implantació d’accions per promoure el benestar i la salut en treball reporta beneficis econòmics derivats tant de l’augment de la productivitat com de la reducció de les baixes mèdiques i la seva durada, al comptar amb persones sanes i motivades.

A tall d’exemple, invertir en programes dirigits a la deshabituació tabàquica, proporciona a més de beneficis en la salut, importants estalvis econòmics derivats de la disminució del presentisme (un fumador està una mitjana de 40 minuts de la seva jornada laboral fumant) i de l’absentisme (solen tenir més baixes i de més durada).

Millora la imatge de l’organització

Aquelles organitzacions que integren el concepte d’empresa saludable en la seva estratègia i objectius, compten amb una plantilla més sana i motivada, reflectint-se no només en els resultats, sinó també en la seva pròpia imatge corporativa enfront de la resta d’empreses del sector, el mercat i la societat en general.

Atracció i retenció de talent

Les activitats realitzades des de la perspectiva de la promoció de la salut ajuden a atreure i retenir el talent. De fet, el nivell de rotació en empreses saludables és menor. D’altra banda, avui dia, entrats ja en la quarta revolució industrial, un dels factors més valorats per les persones és la flexibilitat i la conciliació, de manera que les empreses saludables constitueixen un focus molt atractiu a l’hora d’escollir feina i com a barrera de sortida del talent.

BENEFICIS PER AL TREBALLADOR

Millora la seva salut i qualitat de vida

Les organitzacions que implementen programes de benestar i promoció de la salut contribueixen al benestar global del seu personal, ja sigui mitjançant programes d’alimentació saludable, de deshabituació tabàquica o de prevenció de l’obesitat. Aquests programes, fomentats des de la cultura del win-win i posats en pràctica en les empreses, són extrapolables a l’àmbit personal dels treballadors beneficiant-los tant a ells com a les seves famílies, pel que són molt ben rebuts i, en conseqüència, potencien el engagement i la motivació.

Disminució dels accidents i de les malalties professionals

Una empresa saludable, disposa d’una conscienciació davant els riscos laborals que va més enllà del que disposa la llei. Crear una cultura saludable comporta prèviament, el convenciment a tots els nivells jeràrquics que un dels actius més importants de l’organització, són les persones. Per això, totes les estratègies estan integrades per vetllar per la salut i la seguretat de les plantilles i, en conseqüència, per a eliminar o reduir els accidents i les malalties professionals, aconseguint un ambient més sa i segur.

Fins i tot atenent el context social i empresarial, és fàcil descobrir que la no adopció d’aquests programes pot acabar relegant a les empreses a les últimes posicions del sector, ja que els treballadors valoren en gran mesura el salari emocional i no contemplar-lo pot dur-les a no ser competitives, a no atreure talent, o fins i tot a haver de reinventar-se per aconseguir la seva pròpia pervivència.

Com nombrosos estudis han demostrat, les empreses saludables aconsegueixen un retorn sobre la inversió o ROI derivat principalment de la incidència favorable sobre la seva imatge corporativa, la millora dels seus indicadors, la seva productivitat, la disminució de l’absentisme (laboral i emocional) i del presentisme.

En conclusió, les empreses que decideixen emprendre estratègies i accions planificades en el temps per ser saludables, invertint recursos en implementar programes de promoció de la salut més enllà d’accions puntuals, aconsegueixen un benefici organitzacional i sobre les persones que les conformen, comptant amb treballadors motivats i identificats amb els valors de l’empresa. En definitiva, un benefici per a tothom.

Conscients d’aquest fet i mitjançant la nostra àmplia experiència assessorant a empreses, hem emprès el “model egarsat empresa saludable”, que constitueix un pas més enllà en la gestió de les persones al promoure la salut i el benestar en el lloc de treball, unint els esforços de l’empresari, dels treballadors i de la societat.

Si t’ha agradat la lectura, et recomanem els nostres següents articles relacionats: