Certificat COVID Digital UE

El Certificat COVID Digital de la UE facilitarà la lliure circulació en condicions de seguretat durant la pandèmia de la COVID-19 dins de la UE. Els països ja poden començar a emetre-ho i utilitzar-ho i estarà disponible en tots els Estats membres de la UE a partir de l’1 de juliol de 2021.

 • Format digital o en paper
 • Amb codi QR
 • Gratuït
 • En la llengua nacional i en anglès
 • Segur i fiable
 • Vàlid en tots els països de la UE

Certificat de VACUNACIÓ

Certificat de DIAGNÒSTIC

Certificat de RECUPERACIÓ

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

 • El sistema de Certificat COVID Digital de la UE proporciona tres tipus diferents de certificats relacionats amb la COVID-19: un certificat de vacunació, un certificat de prova diagnòstica i un certificat de recuperació.
 • El certificat de la UE pot expedir-se i utilitzar-se en tots els Estats membres de la UE per facilitar la lliure circulació. Tots els ciutadans de la UE i els seus familiars, així com els nacionals de tercers països que es trobin o resideixin legalment en els Estats membres de la UE i que tinguin dret a viatjar a altres Estats membres, podran obtenir aquests certificats de manera gratuïta.
 • Els certificats només han d’incloure el conjunt mínim de dades necessàries per confirmar i comprovar la condició de persona vacunada, diagnosticada o recuperada del titular.
 • Haver estat vacunat no constituirà un requisit previ per viatjar. Tots els ciutadans de la UE gaudeixen del dret fonamental a la lliure circulació a la UE, independentment de si estan vacunats o no.

Com obtindran els ciutadans el certificat?

Les autoritats nacionals són responsables de l’expedició del certificat. Podria ser expedit, per exemple, pels centres de proves o les autoritats sanitàries, o directament a través d’un portal de salut electrònica.

La versió digital pot emmagatzemar-se en un dispositiu mòbil. Els ciutadans també poden sol·licitar una versió en paper. Tots dos tindran un codi QR que contindrà informació essencial, així com una signatura digital per assegurar-se que el certificat és autèntic.

Els Estats membres han acordat un disseny comú que pot utilitzar-se en la versió electrònica i en paper per facilitar el reconeixement.

Com funcionarà el certificat?

 • El Certificat COVID Digital de la UE conté un codi QR amb una signatura digital per protegir-lo contra la falsificació.
 • Quan es comprova el certificat, s’escaneja el codi QR i es verifica la signatura.
 • Cada centre emissor (p. ex. un hospital, un centre de proves o una autoritat sanitària) té la seva pròpia clau de signatura digital. Aquesta informació s’emmagatzema en una base de dades segura en cada país.
 • La Comissió Europea ha creat un portal a través del qual puguin verificar-se les signatures dels certificats en tota la UE. Les dades personals del titular del certificat no hauran de transmetre’s a través del portal, ja que no és necessari per verificar la signatura digital. La Comissió Europea també va ajudar els Estats membres a desenvolupar el software i les aplicacions nacionals per expedir, emmagatzemar i verificar certificats, tot recolzant les proves necessàries per unir-se al portal.

Com contribuirà a la lliure circulació?

El Certificat COVID Digital de la UE serà acceptat en tots els Estats membres de la UE. Contribuirà a garantir que les restriccions actualment en vigor puguin suprimir-se de manera coordinada.

En viatjar, el titular del Certificat COVID Digital de la UE ha de quedar, en principi, exempt de les restriccions a la lliure circulació: els Estats membres hauran d’abstenir-se d’imposar restriccions addicionals de viatge a les persones titulars d’un Certificat COVID Digital de la UE, tret que aquestes restriccions siguin necessàries i proporcionades per  salvaguardar la salut pública.

En aquest cas, per exemple, com a reacció a noves variants preocupants, aquest Estat membre hauria de notificar-ho a la Comissió i a tots els altres Estats membres i justificar la seva decisió.

Podran viatjar a un altre país de la UE els ciutadans que encara no s’hagin vacunat?

Sí. El Certificat COVID Digital de la UE facilitarà la lliure circulació dins de la UE. No serà una condició prèvia per a la lliure circulació, que és un dret fonamental a la UE.

El Certificat COVID Digital de la UE també serveix per justificar els resultats de les proves, exigides sovint en l’àmbit de les restriccions de salut pública aplicables. El certificat és una oportunitat perquè els Estats membres adaptin les restriccions existents per motius de salut pública.

Importa quina vacuna van rebre els ciutadans?

S’expedirà un certificat de vacunació a tota persona que hagi rebut qualsevol vacuna contra la COVID-19.

Pel que fa a la supressió de les restriccions a la lliure circulació, els Estats membres hauran d’acceptar certificats de vacunació per a les vacunes que hagin rebut l’autorització de comercialització de la UE. Els Estats membres poden decidir ampliar-ho també als viatgers de la UE que van rebre una altra vacuna.

També correspon als Estats membres decidir si accepten un certificat de vacunació després d’una dosi o després d’haver completat un cicle complet de vacunació.

Quines dades inclou el certificat? Estan segures les dades?

El Certificat COVID Digital de la UE conté la informació clau necessària, com el nom, la data de naixement, la data d’expedició, la informació pertinent sobre la vacuna / la prova / la recuperació i un identificador únic. Aquestes dades apareixen al certificat i no s’emmagatzemen ni conserven quan es verifica un certificat en un altre Estat membre.

Els certificats només inclouran la informació limitada que sigui necessària, que no podrà ser conservada pels països visitats. A l’efecte de verificació, només es comproven la validesa i l’autenticitat del certificat, verificant qui l’ha expedit i signat. Totes les dades sanitàries romanen en l’Estat membre que va expedir el Certificat COVID Digital de la UE.

Si un Estat membre no està preparat per expedir certificats a data 1 de juliol de 2021, el Reglament preveu un termini d’introducció progressiva de sis setmanes, en el qual podran continuar utilitzant-se altres formats i aquests hauran d’acceptar-se en altres Estats membres.

Si t’ha agradat la lectura, et recomanem els següents articles relacionats: