Certificacions

Coneix-nos | Certificacions

Norma UNE – EN ISO 9001:2015

Egarsat ha superat la certificació del sistema de qualitat, conforme als requisits de la norma UNE-ISO 9001:2015, emesa per l’entitat de certificació AENOR i IQNet per a totes les seves activitats efectuades de conformitat amb la legislació aplicable a les Mutues Col·laboradores amb la Seguretat Social en la seva seu central i centres assistencials. 

SEGELL DE QUALITAT EUROPEA

Egarsat va obtenir l’any 2014 i manté actualment el Segell d’Excel·lència Europea +500 atorgat per BUREAU VERITAS i el Club d’Excel·lència, de conformitat amb els principis i criteris del model EFQM (European Foundation for Quality Management) després d’haver efectuat la memòria fruit de l’autoavaluació efectuada per la plantilla i verificat per l’equip avaluador de l’entitat de certificació i el Club d’Excel·lència en la Gestió.