Consells per afrontar la fatiga pandèmica

Ja fa més d’un any que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) declarava el virus de la COVID-19 pandèmia mundial, obligant a prendre una sèrie de difícils decisions amb l’objectiu de contrarestar i mitigar els seus efectes en la població. Les mesures adoptades, responen a un conjunt de recomanacions i suggeriments que el propi organisme elaborava en un informe en el qual s’analitzaven les actituds i conductes de la població.

Les mesures aplicades (estat d’alarma, mascaretes, restriccions, distanciament social…) s’han anat allargant en el temps. En conseqüència, el manteniment prolongat de les normes adoptades ha provocat l’esgotament generalitzat de la població. Aspectes com la por a allò que es desconegut, el col·lapse econòmic produït o l’haver de tornar a començar quan la situació semblava controlada, ha provocat la denominada fatiga pandèmica.

Què és la fatiga pandèmica?

Segons l’Organització Mundial de la Salut, “la fatiga pandèmica és la desmotivació per seguir les conductes de protecció recomanades que apareix de manera gradual en el temps i que està afectada per diverses emocions, experiències i percepcions, així com pel context social, cultural, estructural i legislatiu”.

CONSEQÜÈNCIES DE LA FATIGA PANDÈMICA

  • Estrès
  • Alteracions del son
  • Alteracions d’ànim
  • Anhedonisme
  • Esgotament
  • Manca de concentració
  • Cansament
  • Frustració
  • Irritabilitat
  • Descompensació de patologies prèvies

CONSELLS PER AFRONTAR LA FATIGA PANDÈMICA 

Davant aquesta situació, podem aplicar una sèrie de recomanacions i consells ratificats per l’Organització Mundial de la Salut per poder afrontar-la:

Gestionar de forma adequada el consum d’informació sobre la Covid-19 que ofereixen els mitjans audiovisuals. Informar-se sempre a través de mitjans fiables. La sobreinformació indiscriminada pot ocasionar informació, de vegades, rigorosa i, en altres ocasions, ser falses, etc.

No restar hores de son, intentant dormir de 7 a 8 hores diàries, evitant les migdiades diürnes molt llargues i respectant els horaris.

Seguir una dieta adequada, variada i equilibrada, abundant en fruites i verdures, ja que aporta un increment de vitamines i antioxidants que ajuden al sistema immunitari i a la millora de l’estat d’ànim.

Evitar hàbits tòxics o poc saludables: reduir el consum d’alcohol, tabac i altres substàncies estimulants.

Fomentar les relacions personals; tant de forma presencial, guardant totes les mesures de seguretat; com de forma digital, fent ús de xarxes socials, videotrucades, etc. El fet d’estar aïllat/da no implica el fet d’haver de renunciar al contacte social amb amics o familiars i ajuda a no sentir-se sol/a.

Fer esport o activitat física de forma regular. L’activitat esportiva disminueix l’estrès i augmenta el benestar. Cal fer-ho d’acord amb l’edat i dedicar-hi una mitja hora diària, evitant les hores properes al son.

Gaudir del temps d’oci. Reservar temps per posar en pràctica aficions, llegir, descansar, etc.

Utilitzar tècniques d’autocontrol: practicar activitats com la relaxació, la meditació, exercicis de respiració, etc. ja que contribueix a reduir l’estrès.

Observar el nostre organisme i implementar mesures d’autocura.

La fatiga pandèmica pot afectar també en l’entorn laboral, per la qual cosa és molt important que les empreses s’interessin per conèixer l’estat emocional dels empleats establint accions que permetin promoure un entorn segur i saludable.

DRJoanFrancesc

Doctor Joan Francesc Hernández Terradas

Coordinador Mèdic de Grans Comptes
Direcció de Gestió del Mutualista

Si t’ha agradat la lectura, et recomanem els nostres següents articles relacionats: