COVID-19: Mascaretes i respirabilitat

L’ús majoritari de mascaretes genera dubtes i inquietuds a tots aquells que les utilitzem. Entre d’altres qüestions, és habitual preguntar-se si aquestes afecten a la nostra respirabilitat, i qüestionar-se si es respira bé amb ella durant llargs períodes de temps o si és perjudicial utilitzar-la al realitzar un treball dinàmic.

  • Cal recordar que el criteri establert per l’Institut de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) per a l’ús de mascaretes en els llocs de treball, és que l’elecció es determini segons el nivell d’exposició al risc d’infecció conjuntament amb el tipus de treball a realitzar.

LA MASCARETA I LA RESPIRACIÓ

Les mascaretes s’han convertit en una eina indispensable i d’ús quotidià per a la població en general, ja que, juntament amb el distanciament social, és una mesura preventiva fonamental per evitar el contagi i la propagació de la Covid-19.

L’eficàcia de la mascareta respon a dues condicions: d’una banda, al seu nivell de filtració, que impedeix que partícules i aerosols amb el virus traspassin la barrera de contagi; i d’altra banda, al fet que aquesta s’ajusti bé a la cara.

Algunes persones manifesten certa falta d’aire, més o menys intensa, a l’utilitzar la mascareta i en funció del tipus que utilitzi. Això és a causa de dos factors: filtració i respirabilitat, que es poden consultar al moment de la seva compra llegint l’etiquetatge.

Al mercat existeixen diferents tipus de mascaretes, amb diferent nivell de filtració i de respirabilitat.

  • A nivells de filtració més alts, menys probabilitats que el virus traspassi la barrera.
  • La respirabilitat es mesura en pascals per centímetre quadrat (Pa/cm), una unitat de pressió. Per conèixer si la mascareta ofereix més o menys resistència a la respiració, cal fixar-se en aquesta unitat, que apareix a l’etiqueta: a valors més alts, pitjor respirabilitat.

Segons estableix el Ministeri de Sanitat, el valor ha de ser inferior a 60Pa/cm2, per tant, per assegurar-nos d’una bona respirabilitat, és important utilitzar mascaretes homologades que garanteixin que el nivell de respirabilitat estigui per sota d’aquest valor.

És important tenir en compte que els problemes de respirabilitat poden derivar tant en mals de cap incipients, sensació lleu d’ofec, així com en un malestar o disconfort, però mai són atribuïbles a una manca d’oxigen o hipòxia. Diferents estudis realitzats han demostrat que no hi ha canvis significatius en la saturació d’oxigen en sang per l’ús de mascaretes.

Al respirar amb mascareta, en tot cas, es filtra l’aire a través del seu teixit, amb l’oxigen necessari. Pot ser que algunes persones sentin que els “falta l’aire”, i per això necessiten respirar amb més força. Per reduir aquest malestar, es recomana:

  • Evitar respirar de forma superficial.
  • Aprendre a respirar de manera profunda. Per a això, és convenient practicar una respiració abdominal o diafragmàtica, ja que ajuda a portar gran quantitat d’oxigen als pulmons i evita així una sensació d’ofec o malestar.

Finalment, cal recordar que el criteri establert per l’Institut de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) per a l’ús de mascaretes en els llocs de treball, és que l’elecció es determini segons el nivell d’exposició al risc d’infecció conjuntament amb el tipus de treball a realitzar. Si el nivell d’exposició al risc en el lloc de treball ho permet davant treballs dinàmics, és a dir, situacions en les quals s’exigeix ​​un esforç físic, és important dotar els treballadors de màscares amb major respirabilitat.

Si t’ha agradat la lectura, et recomanem els nostres articles relacionats: