La transmissió de la COVID-19 via aerosols

Totes les persones en parlar o respirar emeten aerosols a partir de les seves vies respiratòries. Els estudis duts a terme en aquesta matèria, han evidenciat que els aerosols són una manera de transmissió del SARS-CoV-2 i que, per tant, una persona contagiada, només amb respirar o parlar, emet aerosols que contenen el virus. Davant això, cal adoptar una sèrie de mesures.

Què són els aerosols?

En respirar, parlar, tossir, esternudar i cantar, les persones emeten partícules en forma de gotícules i aerosols. Mentre que les gotícules poden infectar mitjançant impacte en els ulls, fosses nasals o boca d’altres persones, els aerosols, són partícules de grandària més reduïda que poden romandre en l’aire suspeses per un temps variable en funció de la seva grandària i que infecten per inhalació (poden viatjar més de 1-2 metres abans de caure a terra segons l’informe encarregat pel Ministeri de Ciència i Innovació sobre vies de transmissió del coronavirus a investigadors espanyols).

Factors en la transmissió per aerosols

  • L’emissor o persona infectada en el seu període de transmissibilitat del virus. Factors lligats a la seva càrrega viral, el temps que aquest emeti els aerosols amb virus i la concentració i grandària d’aquest.
  • El receptor o persona susceptible de contreure la malaltia. En aquest cas, depèn del volum d’aire inhalat amb el virus, el temps d’exposició, la concentració del virus en els aerosols i per descomptat, la posició i distància adoptada respecte a la persona infectada per la COVID-19.
  • Les condicions ambientals. Les condicions de temperatura i humitat relativa dels espais interiors són factors que influeixen en la permanència del virus suspès en l’aire.
  • Les condicions dependents de l’escenari. La incidència a nivell comunitari és un factor pel que fa a la transmissió del virus.

En conseqüència, han d’adoptar-se una sèrie de mesures preventives per reduir la concentració, emissió i transmissió d’aquest patogen a través dels aerosols:

MILLORAR LA VENTILACIÓ NATURAL I FORÇADA DELS ESPAIS TANCATS

Una correcta ventilació redueix el risc de transmissió de patògens. És necessari poder renovar l’aire interior per l’aire exterior mitjançant ventilació natural, obrint portes i finestres (a poder ser de manera oposada), o bé, disminuint la recirculació de l’aire, augmentant la quantitat d’aire exterior amb ventilació forçada.

PRIORITZAR ELS ESPAIS EXTERIORS

En ells és més fàcil mantenir la distància de seguretat a més de ser més fàcil de romandre en zones de menor concentració d’aerosols amb el virus.

FER ÚS DE LA MASCARETA

La seva correcta col·locació és essencial a causa de la seva eficàcia de filtració d’aire. Si s’ajusta correctament, s’aconsegueix una disminució dels aerosols amb virus suspesos en l’aire (emesos per part de la persona infectada), a més d’una reducció d’inhalació per part de persones sanes.

ADOPTAR UNA ACTITUD CORRECTA

Estar en silenci és una mesura eficaç per reduir la quantitat d’aerosols emesos. Si això no és possible, és recomanable parlar en veu baixa per emetre menys aerosols que en cridar o cantar. A més, en mantenir un to baix, s’aconsegueix un ambient silenciós que afavoreix la reducció de la concentració d’aerosols en l’ambient.

MANTENIR LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT ENTRE PERSONES

Com més a prop s’estigui de la persona emissora del virus, major és la concentració d’aerosols. Per tant, com més allunyat s’estigui, menor serà la concentració. Ha d’evitar-se anar a esdeveniments massificats, perquè en ells s’incrementen els temps de contacte i la dificultat de mantenir una distància de seguretat.

Seguint aquestes recomanacions i les tractades en profunditat en el nostre codi de bones pràctiques “Pla de contingència davant la COVID-19”, les empreses juntament amb les seves plantilles aconseguiran adoptar les mesures adequades per evitar la transmissió i infecció de la COVID-19.

No oblidis descarregar el cartell “Ventilació i COVID-19”, proporcionat pel Ministeri de Sanitat.

Si t’ha agradat la lectura, et recomanem els nostres articles relacionats: