Egarsat

Publicacions

Sol·licita'ns tot el material de gestió preventiva que necessitis

Prevenció en el treball amb moviments repetitius

El document tracta diferents aspectes del treball amb moviments repetitius, tals com a qui poden afectar, quines partes del cos poden lesionar-se, per què ens podem lesionar, símptomes, com prevenir el risc i com combatre’n els possibles efectes.

Risc d’incendis: prevenció i extinció

El document ofereix bones pràctiques en relació a la prevenció i extinció d’incendis, com apagar-lo, tipus, agents extintors, o els equips d’extinció i el seu ús.

Comerç al detall

El document tracta els diversos riscs i mesures preventives que afecten al comerç, tals com les condicions ambientals, situacions d’emergència, l’apilat manual de mercaderies en estants, treballs en magatzem i botiga…

Socorrisme i primers auxilis

Aquest document desarrolla diferents actuacions per efectuar primers auxilis en ferides, hemorràgies, cremades, esquinços, estats d’inconsciencia, intoxicacions, parades respiratories o evacuació i transport de ferits, entre d’altres.

Hosteleria

El document tracta els riscos laborals i mesures preventives en restaurants i hotels.

Prevenció del risc per exposició al soroll

El document ofereix bones pràctiques davant el risc per exposició al soroll, i assessorament en quant a com es mesura, com el percebem, els efectes que pot produir, com es controla l’estat de la capacitat auditiva, com s’avalua el grau d’exposició al soroll, i els equips de protecció individual.