Treballa des de casa de manera saludable

Durant aquests dies en què la majoria de nosaltres hem hagut de canviar els nostres hàbits de treball habituals, es posa de manifest la necessitat d’adoptar mesures preventives que ens ajudin a pal·liar les conseqüències.

En un entorn en el que encara són poques les empreses del nostre país amb infraestructures preparades per a efectuar teletreball, en aquests moments es posa en relleu la diferència entre el teletreball pròpiament dit i el fet de treballar des de casa en unes circumstàncies sobrevingudes alhora que poc afavoridores.

A Egarsat, hem volgut elaborar el present manual per ajudar els treballadors i empresaris a adoptar aquelles mesures i recomanacions necessàries per a treballar des de casa d’una manera saludable.

El concepte que coneixem com a teletreball, pot definir-se com una forma flexible d’organització de la feina, consistent en l’acompliment de l’activitat professional sense la presència física del treballador a l’empresa durant una part important del seu horari laboral.

Engloba una àmplia gamma d’activitats i pot realitzar-se a temps parcial o complet. Tanmateix, requereix d’una sèrie de requisits, com són la seva regulació a través d’un annex al contracte laboral, un espai habilitat per a treballar i un entorn de gestió empresarial amb uns mitjans informàtics i de comunicació òptims, entre altres.

En aquest manual, realitzat per l’equip de tècnics en prevenció de riscos laborals d’egarsat, podràs trobar entre d’altres:

  • Recomanacions de com organitzar-se dins de la jornada laboral
  • Recomanacions per poder continuar treballant de manera eficaç amb els companys de feina
  • Recursos pràctics fora de la jornada laboral
  • Recursos pràctics sobre hàbits posturals
 
Treballa des de casa de manera saludable

Clic a la imatge per descarregar el manual