Vacunes enfront la COVID-19

Les vacunes disponibles a Espanya són les que autoritza la Unió Europea, prèvia avaluació i actualització per part de l’Agència Europea del Medicament (EMA). Actualment, s’estan avaluant un total de set vacunes; tres de les quals ja han estat aprovades; i les altres quatre es troben en fase d’estudi previ a la seva autorització. A Espanya, per densitat de població, li corresponen el 10% de les dosis contractades.

Característiques, administració, seguretat i eficàcia de les vacunes

Vacunes autoritzades: corresponen 77 milions de dosis, tot i que la xifra pot variar segons necessitats i disponibilitat.

 • Pfizer / BionNTech “Comirnaty®” (vacuna tipus ARNm). Es disposarà de 30 milions de dosis. S’administren dues dosis per persona, amb un interval de 21 dies entre dosi i dosi. Autoritzada el 21 de desembre de 2020. La seva eficàcia en els assajos clínics és de 94,6% després de la segona dosi. Indicada en persones de més de 16 anys.
 • Moderna (vacuna tipus ARNm). Es disposaran de 16 milions de dosis. S’administren dues dosis per persona, amb un interval de 28 dies entre dosi. Autoritzada el 6 de gener de 2021. La seva eficàcia en els assajos clínics va ser del 93,6% després de la segona dosi. Indicada en persones de més de 18 anys.
 • AstraZeneca / Universitat d’Oxford (tipus vector adenovirus). Es disposarà de 31 milions de dosis, s’administren dues dosis per persona, amb interval entre dosis de 10-12 setmanes. Autoritzada el 29 de gener de 2021. La seva eficàcia es troba per sobre del 70% després de la segona dosi. Indicada en persones de més de 18 anys i menys de 65 anys.

Vacunes en fase de revisió: actualment es troben en fase de revisió continuada per part de l’Agència Europea del Medicament (EMA).

 • Janssen / J&J (vector adenovirus). Una dosi per persona, amb l’avantatge que es pot emmagatzemar a temperatures refrigerades. Serà la propera vacuna distribuïda a Espanya durant el mes d’abril. Els darrers assajos demostren una eficàcia aproximada del 77% a les dues setmanes de rebre una única dosi.
 • Novavax (proteïna S). Dues dosis per persona. Pendent de propera autorització. En un recent estudi en Fase 3 de Regne Unit, evidencia una eficàcia del 89,3%.
 • CureVac (ARNm). Dues dosis per persona. Pendent d’autorització. En els darrers estudis realitzats sembla obtenir una eficàcia de gairebé el 66%.
 • Sanofi Pasteur / GSK. (proteïna spike). Dues dosis per persona. Tot i que el seu desenvolupament ha patit un retard donat que l’eficàcia no és l’esperada en majors de 50 anys i, probablement, no estarà a punt fins a finals de l’any 2021.

Les dosis disponibles per als països de la Unió Europea es concretaran una vegada avaluades i autoritzades per part de l’Agència Europea del Medicament (EMA).

L'estratègia de vacunació enfront la COVID-19

L’estratègia de vacunació a Espanya segueix un patró d’actualitzacions a mesura que es van aprovant noves vacunes i es van ampliant els coneixements. El fet que coexisteixin diversos tipus de vacunes amb diferents nivells d’eficàcia i que inicialment hi hagi un subministrament limitat d’elles, fa que sigui necessària una priorització segons grups de risc específics.

Aspectes a tenir en compte:
 • El repartiment de vacunes depèn del Servei Públic de Salut, prioritzant el tipus de receptor i el tipus de vacuna disponible, així com les seves característiques.
 • Les vacunes no es trien, sinó que són distribuïdes a la població pel Servei Públic de Salut, tenint en compte les característiques del receptor amb criteris establerts segons els factors de risc.
 • El fet que pugui variar el grau d’eficàcia no implica que les vacunes no siguin segures i eficaces. Les vacunes amb eficàcies superiors al 70% són extraordinàriament útils per contenir la pandèmia. A tall d’exemple, la vacuna de la grip és altament útil i la seva eficàcia, en el millor dels casos, no supera el 55%.

El més important és aconseguir vacunar el nombre més alt de població amb les vacunes disponibles, arribant a més de 80% tot aconseguint immunitat de grup. El més important és estar vacunat.

Grups de població a vacunar

A les darreres revisions efectuades al nostre país (ISGlobal / COMB), s’ha proposat un ordre en les prioritzacions de vacunació en els grups de població següent:

 1. Treballadors/es sanitaris en contacte amb possibles pacients. Aquí s’inclouen les residències de gent gran i personal de primers auxilis.
 2. Població de més de 80 anys i ancians institucionalitzats.
 3. Població entre els 65 i 79 anys.
 4. Població amb patologia crònica i afectats amb malalties que necessiten tractament oncològic i immunosupressor.
 5. Població institucionalitzada i en risc d’exclusió social.
 6. Treballadors/es essencials.
 7. Població major de 55 anys.
 8. Població general.

Les persones que ja han patit la COVID-19:

 • S’han notificat molt pocs casos de reinfecció en els 6 mesos posteriors, ja que s’han produït anticossos neutralitzants, a més d’estimular la resposta immunitària amb la producció de cèl·lules T.
 • La vacuna, a aquest grup poblacional, no és prioritària i es recomana realitzar-la transcorregut el període de 6 mesos. Probablement una sola dosi de vacuna serà suficient, tot i que tampoc es coneix, de moment, durant quant temps es trobaran protegits.

Així avança la vacunació a Espanya

El 27 de desembre de 2020 es va iniciar la vacunació a Espanya amb la vacuna de Pfizer/BioNTech. Al gener de 2021, es va incorporar la segona vacuna, produïda per la farmacèutica Moderna, i al febrer s’incorpora a l’arsenal terapèutic la vacuna de AstraZeneca/Universitat d’Oxford.

Molt probablement, s’aniran afegint més vacunes d’altres laboratoris i centres d’investigació a mesura que vagin finalitzant el assajos clínics. El 3 de febrer de 2021, havia 289 vacunes en experimentació i desenvolupament; 66 de les quals ja es trobaven en diferents fases d’assajos clínics i 20 d’elles incloses en la Fase 3, que és l’última de les fases d’assajos clínics abans de rebre la certificació de les autoritats sanitàries per a la seva distribució a la població general.

L’objectiu final és la vacunació del major nombre de població, ja no només del nostre país, sinó de tot el món, perquè això és un problema global, que necessita solucions globals. Les vacunes significaran poc per a les persones de tot el món si no poden accedir-hi o no poden vacunar-se a temps. Tot això requereix que les vacunes siguin assequibles i estiguin disponibles el més aviat millor per a tota la població mundial. Aquest és l’objectiu.

DRJoanFrancesc

Doctor Joan Francesc Hernández Terradas

Coordinador Mèdic de Grans Comptes
Direcció de Gestió del Mutualista