II Jornades de Treball Social de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social

El passat 24 de maig, es van dur a terme les II Jornades de Treball Social de Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social. L'objectiu de les jornades va ser compartir experiències d'intervenció social davant la incapacitat permanent.

En aquesta ocasió, en representació d’Egarsat, va assistir la nostra treballadora social, Mireia Salvador, com a moderadora de la taula que va portar per títol “Donant suport al cuidador informal”.

El Treball Social és la disciplina  que s'ocupa de fomentar el benestar de l'ésser humà atenent les dificultats i/o mancances socials de les persones, famílies, grups i del mitjà social en el que viuen. El treballador social recull les demandes d'aquestes persones, fa un estudi de la situació i estableix un pla d'intervenció per a millorar la situació dels pacients.