Assistència a l'estranger

En la cura de la salut, Egarsat no té fronteres.

Telèfon d'informació i assistència 24h 365 dies de l'any

Si has de desplaçar-te per motius laborals, utilitzant aquest servei obtindràs la millor atenció mèdica en qualsevol país del món en que et trobis i en cas d’urgència vital o ingrés hospitalari, s’efectuarà un seguiment personalitzat de la teva evolució fins al teu restabliment.

En cas de repatriació, aquest servei contempla el transport més adequat segons el cas i ingrés al centre hospitalari d’Espanya més proper al teu domicili.

A més pots sol·licitar la targeta del Servei d’Assistència Mèdica (SAM) d’Egarsat que té com a objectiu facilitar l’assistència i orientar sobre l’accés als centres sanitaris en cas d’urgència als treballadors d’empreses mutualistes, quan succeeix un accident laboral tant dins com fora del territori espanyol.

Abans de viatjar

Hauràs de sol·licitar per telèfon (900 166 565) o telemàticament a les oficines de la Seguretat Social la Targeta Sanitària Europea (TSE), per rebre atenció mèdica de manera gratuïta durant la teva estada temporal per motius de treball, estudis i / o turisme a:

  • El territori de la Unió Europea [1]
  • El territori de l’Espai Econòmic Europeu [2]
  • Suïssa
  • Algun dels països amb els quals Espanya ja té subscrits convenis d’assistència [3]

La TSE no és vàlida quan el desplaçament tingui la finalitat de rebre tractament mèdic.

Si no ha obtingut la TSE prèviament, podrà sol·licitar el Certificat Provisional Substitutori (CPS) mitjançant certificació digital o DNI electrònic a través de l’Oficina Virtual de la Seguretat Social.

Si es tractés d’un desplaçament laboral, hauria d’ omplir i presentar a l’Administració de la Seguretat Social que tingui més propera:

El formulari corresponent segons el país al qual es desplaci.: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/32078/38626

El model de sol·licitud que correspongui, sent el T.A.300 el document correcte en cas que l’empresari enviï a algun dels seus treballadors a realitzar l’activitat temporalment en un altre país, on sigui aplicable la legislació espanyola de Seguretat Social.

El treballador per compte propi que es traslladi temporalment a realitzar la seva activitat a un altre país i pugui seguir mantenint la seva alta en el règim especial dels treballadors per compte propi d’acord amb la norma internacional aplicable, també haurà de complimentar-lo.

També s’ha d’emplenar en el supòsit de realitzar l’activitat per compte d’altri o propi simultània o alternativament en diversos països de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu i Suïssa.

En altres països amb els quals Espanya tingui subscrit algun conveni d’assistència [3] haurà d’omplir el formulari corresponent, per a la comunicació d’aquesta situació.

Si el desplaçament es realitza a algun dels països amb els quals Espanya no té subscrits convenis de Seguretat Social i necessités assistència sanitària, és molt recomanable realitzar, prèviament al desplaçament, una assegurança de viatge amb una asseguradora privada que cobreixi aquestes contingències, perquè quedi cobert el cost del mateix.

Cal tenir en compte que hi ha països que demanaran aquesta pòlissa en el moment de sol·licitar el visat.

 

[1] Formen part de la UE els següents països: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania i Suècia.

[2] part dels països membres de la UE, pertanyen també a l’Espai Econòmic Europeu: Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

[3] Els països amb els quals Espanya té subscrits a data d’avui, convenis d’assistència sanitària són bàsicament els següents: Andorra, Argentina, Austràlia, Brasil, Cap Verd, Canadà, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Estats Units, Filipines , Japó, Marroc, Mèxic, Paraguai, Perú, República Dominicana, Rússia, Tunísia, Ucraïna, Uruguai, Veneçuela.

et recomanem...

En cas d'accident laboral:

Per a urgències cal trucar al +34935829661 i se li indicarà el centre més proper al que acudir.

En cas que l’accident laboral passi dins el territori d’algun estat membre de la UE [1], d’algun estat que formi part de l’Espai Econòmic Europeu [2] o Suïssa, així com en algun dels països amb els quals Espanya ja té subscrits convenis d’assistència [3], s’ha de dirigir al servei públic del país on estigui desplaçat, amb la targeta sanitària europea (TSE) i el DNI o passaport.

En cas d’haver rebut assistència en països membres de la UE, EEE o Suïssa sense haver presentat la TSE, s’hauran d’abonar les despeses generades i posteriorment, sol·licitar el reintegrament dels mateixos aportant l’oportuna documentació justificativa.

Només en el cas que la TSE no fos acceptada al país d’estada, el treballador pot dirigir-se a la xarxa SOLVIT, servei gratuït per a la resolució de problemes entre administracions que apliquen els reglaments comunitaris de Seguretat Social.

En cas d’utilitzar centres privats, al marge del sistema sanitari del país de destinació, haurà d’assumir el cost de l’assistència sanitària rebuda sense possibilitat de reintegrament de despeses, excepte en els casos d’urgència vital.

En cas d’haver patit l’accident en un estat estranger que no tingués conveni de Seguretat Social amb Espanya, pot utilitzar els serveis sanitaris i sol·licitar l’abonament de les despeses ocasionades quan torni al nostre país. En qualsevol cas el treballador ha de comunicar l’accident a la seva empresa, perquè facin els tràmits oportuns.

Facturació

Si el centre o hospital en el qual va ser atès emet una factura, es important que aquesta factura vagi a nom del treballadorSi la factura es fa a nom de l’empresa, Egarsat no podrà abonar les despeses.

Estàs de baixa a l'estranger i tens dubtes i preguntes com aquestes?

Consulta la nostra secció de FAQs i resol els teus dubtes

Què significa una baixa laboral?

Qui atorga l'alta?

Seguiment de les baixes derivades de contingència comú

Drets i deures per a la percepció de la prestació en pagament directe

Sol·licita la teva targeta SAM

Pots realitzar la teva sol·licitud a través de la teva Àrea Egarsat