Coneix-nos

Egarsat Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 276

Egarsat, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social nº 276, és una entitat sense ànim de lucre col·laboradora amb la Seguretat Social en gestió de la cobertura de les contingències professionals, accidents de treball i malalties professionals, la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes i les activitats preventives.

Història

Va néixer l’1 de gener de 2007 amb una marcada vocació innovadora fruit de la fusió de dues mútues centenàries, Mútua Egara i SAT Mútua, amb l’objectiu de portar al nivell més alt la cura de la salut i la prevenció de riscos laborals en les empreses mutualistes.

Fins a la data, Mútua Egara i SAT Mútua eren dues mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, constituïdes com a associacions d’empresaris, sense ànim de lucre, que van néixer en els anys 1900 i 1917 respectivament, amb l’autorització del Ministeri de Treball i Afers Socials i sota la seva tutela, per col·laborar en la gestió de les contingències d’accidents de feina i malalties professionals del personal de les empreses associades.

Al seu torn, amb aquest primer objectiu fundacional, des del 1996 també van incorporar la gestió econòmica de la incapacitat temporal per contingències comunes d’aquest mateix personal.

A finals de 2006, Mútua Egara i SAT Mútua són autoritzades per la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social per fusionar-se i creen a partir de l’1 de gener de 2007 EGARSAT, mútua d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, núm. 276.

L’any 2008 Egarsat va entrar a formar part de l’entitat mancomunada Suma Intermutual, una aliança estratègica on s’inclouen altres mútues del sector: Mutua Montañesa, Maz, Umivale, Mutua Navarra i des de l’any 2017 Mutua Balear.

L’objectiu d’aquesta mancomunitat de mútues és el de compartir recursos, centres, mitjans, processos i protocols per garantir una gestió plenament eficient dels mateixos, i incrementar la capacitat global d’assistència a tot el territori. Al setembre de l’any 2013 el Govern va aprovar el real Decret 701/2013 de racionalització del sector públic, que obligava a la dissolució i liquidació de Suma Intermutual conseqüència del projecte de reducció d’organismes i ens que col.laboren amb l’administració. Malgrat aquest fet, actualment es manté l’aliança de vinculació i coordinció de les sis mútues per a continuar avançant en la política col.laborativa que tan bons resultats ha comportat per a les organitzacions i pels mutualistes.

La nostra Missió és donar respostes eficients a les expectatives dels empresaris, atenent les necessitats dels treballadors, en col·laboració amb la Seguretat Social.

La nostra Visió és ser l’entitat referent per la qualitat dels serveis als empresaris i col·laboradors, aconseguint la satisfacció dels treballadors, mantenint un creixement amb solidesa econòmica.

Els nostres Valors regeixen l’essència de la nostra entitat

Anticipació
Dirigim els recursos per avançar-nos a les expectatives dels nostres clients.

Proximitat
Apropem els serveis als nostres clients i oferim un tracte personalitzat, adaptant-nos a les seves necessitats.

Participació
Fomentem el treball en equip i la implicació de tots, per aconseguir un objectiu comú, compartint la informació i els coneixements.

Innovació
Promovem l’alta capacitat resolutiva que proporcionen la investigació i el desenvolupament, la docència, la difusió dels coneixements i un avançat equipament tecnològic.

Agilitat
Enfoquem la nostra gestió per ser eficaç en la disponibilitat dels nostres serveis, minimitzant el temps de resolució de les demandes dels clients.

Millora Contínua
Garantim una alta qualitat de servei i competitivitat, donant seguretat als clients per obtenir-ne la confiança.

Responsabilitat Social
Gestionem recursos públics, amb eficàcia i eficiència, per contribuir al desenvolupament sostenible de la nostra societat.