La prevenció del síndrome de Burnout a les empreses

El teu empleat té poca iniciativa laboral, té sensació d’esgotament i el seu rendiment ha disminuït? S'ha convertit en una persona negativa? Presenta problemes de salut com maldecaps, afeccions cardíaques, gastroenteritis, problemes de somni o acumulació de tensió en zones com el coll i l'esquena? Ha perdut interès en les tasques a realitzar i se sent desmotivat professionalment? Té poca resistència davant situacions de pressió? Si algun dels empleats de l'organització ha presentat algun d'aquests símptomes, pot estar experimentant l'anomenat “Síndrome de Burnout”.

El Burnout, també conegut com a síndrome del treballador “cremat”, és un trastorn emocional provocat principalment pel treball, que té múltiples efectes físics, psíquics i emocionals, a més de tenir greus conseqüències sobre l'organització.

Les causes responen al resultat de diversos factors. No només influeix la tolerància a l'estrès i la frustració de la persona afectada (factors personals) sinó també l'ambient laboral, l'estil de lideratge dels superiors i les deficiències en la definició del lloc de treball (factors organitzacionals), a més de les presses i el frenètic ritme de vida que ens envolta.

L'insomni, la dificultat de concentració, l'actitud negativa, l'increment de la irritabilitat, la pèrdua de motivació, la disminució de l'autoestima, l'estat permanent de nerviosisme o la manca de realització personal són alguns dels principals símptomes.

Encara que les manifestacions afectin inicialment en l'àmbit laboral, poden arribar a perjudicar la vida personal, familiar i social de la persona afectada, i derivar en depressió i ansietat. En els darrers anys, el Burnout s'ha convertit en una de les principals causes tant d'absentisme com de “presentisme”, concepte que fa referència al fet d'anar a treballar però no ser capaç de ser productiu a la feina.

Davant la creixent problemàtica, les empreses tenen una gran responsabilitat tant en la prevenció com en el tractament de les patologies associades al treball, especialment si tenim en compte que els treballadors són el veritable motor de l'empresa.

L'avaluació de les condicions, factors o situacions que propiciïn l'aparició del Burnout, permetrà a l'empresa adoptar les mesures adequades i facilitar les eines necessàries al treballador, perquè  pugui fer les seves tasques de forma adequada, evitar la sobrecàrrega laboral i reduir el nivell d'estrès.

Detectar factors de risc permet apreciar situacions vulnerables que puguin requerir un acte de prevenció o intervenció amb la finalitat d’evitar perjudicis en la salut dels treballadors, que puguin provocar no només despeses humanes sinó també econòmiques a nivell organitzacional.

 

Les intervencions organitzacionals que contribueixen a la prevenció són:

  1. Equilibrar les funcions i activitats: La sobrecàrrega constant de treball produeix estrès i ansietat. Quan els empleats senten que no poden i que les responsabilitats se'ls hi escapen de les mans, el nivell d'estrès perjudica a la seva salut, qualitat de vida i productivitat.

 

  1. Facilitar tot el necessari per a exercir el seu treball: Assegura't que els empleats comptin amb les habilitats, coneixements, equip i material necessari per a exercir les seves funcions. Les empreses que busquen minimitzar els costos en capacitació i desenvolupament de personal, així com en les inversions en equip i material de treball tenen treballadors desmotivats, frustrats i “cremats”. Si ho fas, reforçaràs la seva autoestima i el sentiment de realització personal i professional, a més de facilitar l'execució de les seves tasques diàries.

 

  1. Programes de salut integral: L'objectiu és millorar la salut integral i el benestar personal dels treballadors ajudant-los a millorar els seus hàbits de salut, tant a nivell físic, mental com social. Fomentar el consum d'aliments saludables, promoure un estil de vida actiu, dins i fora de la feina, i planificar la participació dels empleats en activitats esportives, són programes que actuaran com a instrument per a millorar la salut dels treballadors, a més d'augmentar la seva productivitat i nivell de compromís amb l'empresa.

 

  1. Flexibilitzar els torns i horaris de treball: Les empreses comencen a observar que l'horari flexible és molt important per a la creació d'entorns satisfactoris a la feina. El teletreball, per exemple, evita el desgast emocional i físic per als empleats que han de recórrer llargues distàncies o tenen responsabilitats familiars. Les persones que gaudeixen d'aquestes garanties estan molt més motivades, la qual cosa els porta a complir els objectius i a incrementar el seu nivell de satisfacció amb el treball. Oferir als treballadors horaris flexibles permet l'augment de la productivitat, la disminució de l'absentisme i “presentisme”, a més d'afavorir la retenció de talent.

 

  1. Avaluació de l'estrès: No totes les persones reaccionen de la mateixa manera a l'estrès sinó que existeixen individus més vulnerables. Per això, és necessari realitzar una avaluació sobre els nivells d'estrès que permetin detectar a aquelles persones que estan en risc. Les persones optimistes, tolerants i amb una autoestima alta, s'enfronten millor a l'estrès que les persones que reprimeixen les seves emocions.

 

  1. Programes d'ajuda psicològica: Desenvolupar programes que suposin un servei d'atenció psicològica als treballadors, contribueix a millorar la salut d'aquests, dotant-los d'instruments per a gestionar l’estrès de manera òptima, a més de millorar el clima laboral. S'incrementa, per tant, el sentiment de pertinença a l'empresa i proporciona als treballadors destreses que els permeten fer front a situacions d'alta exigència i mantenir relacions interpersonals, en les que preval l'assertivitat, el companyerisme i el treball en equip. El desenvolupament d'aquest tipus de programes han ajudat al fet que els problemes siguin atesos de forma immediata, i els dubtes i preocupacions canalitzades oportuna i adequadament.

És molt important recordar que el capital més important que tenen les organitzacions són els seus empleats, per la qual cosa retenir el talent, desenvolupar i preservar la seva salut física i emocional, beneficia a les empreses i enforteix el seu compromís i responsabilitat amb la societat.

Infografia BURNOUT