Enquestes de Satisfacció

Coneix-nos | Enquestes de satisfacció

Egarsat realitza periòdicament enquestes de satisfacció a les empreses mutualistes, pacients i col·laboradors per conèixer la seva opinió sobre els serveis prestats. Els resultats obtinguts ens permeten millorar dia a dia i alinear els nostres serveis a les expectatives i necessitats dels usuaris.

Estrellas puntuación
Resultats Pacients | Centres Assistencials

En el cas dels centres assistencials d’Egarsat, han estat entrevistats un total de 265 pacients.

 • Grau de satisfacció general: 8,55
 • 63,40% recomanarien els serveis d’Egarsat

Els punts forts destacats pels pacients han estat:

 • Infermeria: 8,83
 • Instal·lacions: 8,74
 • Visites rehabilitació: 8,70
 • Sessions de Fisioteràpia: 8,65

HOSPITAL EGARSAT

Resultats Pacients | Servei d’Hospitalització/USCI

En el cas del Servei d’Hospitalització i Unitat de Cirurgia sense Ingrés (UCSI) de l’Hospital Egarsat, han estat entrevistats un total de 351 pacients.

 • Grau de satisfacció general: 8,65

Els punts forts destacats pels pacients han estat:

 • Infermeria: 9,16
 • Servei Fisioteràpia: 9,07
 • Atenció mèdica: 8,84
 • Admissions i Unitat d’ Atenció a l’Usuari: 8,84
 • Instal·lacions: 8,58

Resultats Pacients | Servei d’Urgències i Consultes

En el cas del Servei d’Urgències i Consultes de l’Hospital Egarsat, han estat entrevistats un total de 145 pacients.

 • Grau de satisfacció general del servei de consultes: 8,77
 • Grau de satisfacció general del servei d’urgències: 8,76

Els punts forts destacats pels pacients han estat:

 • Tracte de personal d’infermeria: 9,08
 • Tracte del personal tècnic en diagnòstic per la imatge: 9,01
 • Tracte del personal mèdic: 8,78

En les enquestes, realitzades l’any 2020, han estat entrevistats 103 despatxos professionals que col·laboren amb la nostra entitat, donant el següent resultat:

 • Grau de satisfacció general: 8,87
 • 64% recomanarien els serveis d’Egarsat a altres professionals del sector
 • 30% manifesten que continuaran col·laborant amb Egarsat

Els punts forts destacats pels col·laboradors han estat:

 • Gestió Administrativa
 • Tracte cordial i personalitzat
 • Capacitat de resposta ràpida i efectiva
 • Assessorament Laboral
 • Amb una puntuació de 9,27, els gestors de servei han centrat la seva gestió en la disponibilitat dels seus serveis minimitzant el temps de resolució de les demandes dels col·laboradors

Resultats en Empreses Mutualistes

En el cas de les empreses, han estat entrevistades un total de 236, que comptaven amb 10 o més persones treballadores.

 • Grau de satisfacció general: 8,02
 • 57,20% recomanaria els serveis d’Egarsat

Els mutualistes van destacar els següents punts forts:

 • En assistència mèdica, van assenyalar aspectes com la qualitat i agilitat en l’assistència, l’atenció i el tracte dispensat a les persones treballadores ateses, així com la qualitat dels centres assistencials.
 • En quant a la relació de les empreses amb els centres d’Egarsat, van reconèixer la professionalitat en la tramitació, el tracte cordial i personalitzat rebut, la facilitat de contacte, l’agilitat en les respostes obtingudes i la preocupació que la mútua mostra davant les seves necessitats.

Recomanació Egarsat

Satisfacció assistència sanitària

Satisfacció ITCC

Satisfacció gestió administrativa