Enquestes de Satisfacció

Coneix-nos | Enquestes de satisfacció

Egarsat realitza periòdicament enquestes de satisfacció a les empreses mutualistes, pacients i col·laboradors per conèixer la seva opinió de serveis prestats. Els resultats obtinguts ens permeten millorar dia a dia i alinear els nostres serveis a les expectatives i necessitats dels usuaris.

Resultats en Col·laboradors

En les enquestes realitzades l’any 2019, han estat entrevistats 50 despatxos professionals que col·laboren amb la nostra entitat, i hem obtingut els següents resultats:

Grau de satisfacció general: 8,66

64% recomanarien els serveis d’Egarsat a altres professionals del sector

30% manifesten que seguiran col·laborant amb Egarsat

Els punts forts destacats pels col·laboradors han estat:

 • La Gestió Administrativa
 • La Gestió de Serveis
 • L’Assessorament Laboral

Resultats en Empreses Mutualistes

En el cas de les empreses, han estat entrevistades un total de 213, que comptaven amb 10 treballadors o més.

 Grau de satisfacció general: 7,77

44,6% recomanaria els serveis d’Egarsat

Els mutualistes han destacat els punts forts següents:

 • En assistència mèdica van assenyalar com a aspectes positius la qualitat i agilitat en l’assistència, l’atenció i el tracte dispensat cap als treballadors atesos així com la qualitat dels centres assistencials.
 • Quant a la relació de les empreses amb els centres d’Egarsat van reconèixer la professionalitat en la tramitació, el tracte cordial i personalitzat rebut, la facilitat de contacte, l’agilitat en les respostes obtingudes i la preocupació que la mútua demostra a les seves necessitats.

Recomanació Egarsat

 • Clients detractors
 • Clients neutres
 • Clients promotors

Satisfacció assistència sanitària

Satisfacció ITCC

Satisfacció gestió administrativa

 • Molt Satisfet
 • Satisfacció
 • Ni molt satisfet ni poc satisfet
 • Insatisfet
 • Molt Insatisfet
 • ns/nc