Enquestes de Satisfacció

 1. Egarsat
 2. /
 3. Coneix-nos
 4. /
 5. Enquestes de satisfacció

Egarsat realitza periòdicament enquestes de satisfacció a les empreses mutualistes, pacients i col·laboradors per conèixer la seva opinió de serveis prestats. Els resultats obtinguts ens permeten millorar dia a dia i alinear els nostres serveis a les expectatives i necessitats dels usuaris.

Resultats en Col·laboradors

En les enquestes realitzades per una empresa especialitzada i independent l’any 2018, van ser entrevistats 250 despatxos professionals que col·laboren amb la nostra entitat.

Grau de satisfacció general: 8,403

60,8% recomanarien els serveis d’Egarsat a altres professionals del sector

29,4% manifesten que seguiran col·laborant amb Egarsat

Els punts forts destacats pels col·laboradors van ser:

 • En assistència sanitària destaquen la qualitat de l’assistència, així com l’agilitat, l’atenció i el tracte dispensat als treballadors, i la qualitat dels centres assistencials.
 • Quant al seguiment de la incapacitat temporal derivada de contingències comunes els despatxos van valorar positivament l’agilitat en la gestió de les baixes, així com la qualitat d’aquesta gestió.
 • Pel que fa a la relació amb els centres d’Egarsat van atorgar les millors valoracions a aspectes com la implicació i capacitat de resolució de problemes. Pel que fa a l’assessorament laboral destaquen com punts forts, la informació sobre les novetats legislatives de l’àmbit laboral facilitada per la mútua, així com l’agilitat en aquest assessorament.

Resultats en Empreses mutualistes

En el cas de les empreses, han estat entrevistades un total de 481, que comptaven amb 10 treballadors o més.

 Grau de satisfacció general: 7,98

46,0% recomanaria els serveis d’Egarsat

Els mutualistes van destacar els punts forts següents:

 • En assistència mèdica van assenyalar com a aspectes positius la qualitat i agilitat en l’assistència, l’atenció i el tracte dispensat cap als treballadors atesos així com la qualitat dels centres assistencials.
 • Quant a la relació de les empreses amb els centres d’Egarsat van reconèixer la professionalitat en la tramitació, el tracte cordial i personalitzat rebut, la facilitat de contacte, l’agilitat en les respostes obtingudes i la preocupació que la mútua demostra a les seves necessitats.

Satisfacció Egarsat empreses 10 o més

Recomanació Egarsat

 • Clients detractors
 • Clients neutres
 • clients promotors

Satisfacció assistència sanitària

Satisfacció ITCC

Satisfacció gestió administrativa

 • Molt Satisfet
 • Satisfacció
 • Ni molt satisfet ni poc satisfet
 • Insatisfet
 • Molt Insatisfet
 • ns/nc