Egarsat celebra el 20è Aniversari del Laboratori de Biomecànica

  • Egarsat celebra el 20è aniversari del seu Laboratori d’Anàlisi del Moviment la missió del qual és valorar l’estat funcional del sistema musculoesquelètic.

  • L’aposta de l’entitat per la seva renovació i ampliació suposarà una major eficiència i qualitat en la prestació de serveis, així com una millor accessibilitat i gestió clínica dels pacients.

  • Caracteritzat per ser un servei d’excel·lència assistencial, el Servei de Biomecànica d’Egarsat està consolidat com un servei de referència en el sector.

Egarsat, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social Núm. 276, celebra el 20è aniversari del seu Laboratori d’Anàlisi del Moviment. Integrat en el Servei de Biomecànica, la seva missió és valorar l’estat funcional del sistema musculoesquelètic, permetent objectivar de manera precisa com treballen els músculs, els ossos, els tendons i els lligaments per produir el moviment de les articulacions.

La seva adquisició es remunta a l’any 2001, quan es van instal·lar per primera vegada les càmeres ‘Codamotion’, les plataformes ‘Kistler’ i el sistema d’electromiografia superficial. Poc temps després, l’any 2005, Egarsat va obtenir l’acreditació com a centre autoritzat per a la realització d’anàlisi del moviment clínic. Atorgat per la ‘European Society for Movement Analysis in Adults and Children’ (ESMAC), el seu reconeixement va suposar una millora en la generació d’informes en l’àmbit biomecànic i un gran avanç per als professionals implicats en la pràctica assistencial.

L’estudi cinemàtic, cinètic i electromiogràfic de la marxa va ser el primer pas, acompanyat de la incorporació de nous protocols d’estudi del moviment: segment lumbar, segment cervical, extremitats superiors, extremitats inferiors. Paral·lelament, l’entitat va introduir el primer sistema de valoració de la força isocinètica, així com els sistemes d’anàlisis de l’equilibri, anàlisi del moviment cervical i anàlisi de gestos funcionals (Evaltech).

Des de llavors, l’experiència clínica en aquest àmbit sumada a la participació de la mútua en múltiples fòrums de caràcter nacional i internacional i la producció de nombroses publicacions científiques en revistes d’alt impacte, han convertit a Egarsat en un centre assistencial de referència en el sector. Amb importants reconeixements a nivell nacional i internacional, entre els seus serveis assistencials destaca l’àrea de valoració funcional, aplicada tant en la valoració mèdica com en el tractament de pacients.

Constituït per personal mèdic rehabilitador, fisioterapeutes i professionals d’enginyeria biomecànica amb un alt grau d’implicació i capacitat resolutiva, la utilització del laboratori de biomecànica ha permès a l’entitat l’obtenció de valuosos resultats mèdics al llarg d’una vintena d’anys.

La utilització del laboratori de biomecànica ha permès a l’entitat l’obtenció de valuosos resultats mèdics al llarg d’una vintena d’anys

Actualment instal·lat i integrat en la Unitat de Valoració Funcional d’Hospital Egarsat, una àmplia recepció i sis sales, el Servei de Biomecànica se situa, amb la finalitat de facilitar la seva accessibilitat i la gestió clínica dels pacients, en la planta subterrània de l’Hospital Egarsat.

La seva posada en funcionament inclou la unitat d’estudi i tractament dels trastorns de l’equilibri i del vertigen, la unitat de valoració integral de la mà i extremitat, la unitat d’avaluació de la força muscular amb dinamòmetre isocinètica, la unitat de valoració del raquis lumbar amb electromiografia superficial, la unitat de valoració de raquis cervical, la unitat d’avaluació objectiva de la capacitat funcional (Evaltech TM) i unitat d’avaluació del dolor generalitzat i la fatiga.

Així mateix, l’entitat continua treballant en la renovació i ampliació de les instal·lacions i equipaments. Un projecte de remodelació integral que suposarà una major qualitat en la prestació de serveis, així com l’optimització del procés de rehabilitació i valoració del mal corporal dels pacients. Al costat de les obres de remodelació i millora previstes, es contempla la reubicació del Laboratori d’Anàlisi del Moviment. Instal·lat des de l’any passat 2001 en el centre assistencial de Terrassa, aquest espera ser traslladat a l’Hospital Egarsat de la mà d’un equip de tecnologia avançada i d’última generació que permetrà l’obtenció de resultats positius en el procés de recuperació i reincorporació laboral dels treballadors protegits.