Prevenció en la manipulació de productes químics perillosos

Cartell amb recomanacions sobre la manipulació de productes químics perillosos, amb assessorament sobre els pictogrames, emmagatzematge i ús adequat.