Prevenció en treballs en ambients freds

Cartell de prevenció per a treballs en ambients freds, amb recomanacions sobre la vestimenta, bones pràctiques i organització en aquest àmbit.