Pla de Prevenció de la Sinistralitat

Unim Prevenció, Coneixement i Big Data per a realitzar un diagnòstic
present i futur de la salut laboral de la teva empresa

El nostre model de Prevenció de Sinistralitat​

T’assessorem i creem per a tu i els teus treballadors, un pla personalitzat de prevenció a 5 anys en base a mesures i protocols vinculats als següents factors:

  • Contingència comuna
  • Contingència professional
  • Organització
  • Edat
  • Motivació
  • Conciliació
  • Tecnologies

El Pla de Prevenció de Sinistralitat se desenvolupa a partir de 3 fases:

Diagnòstic

L'objectiu d'aquesta fase consisteix en l'exploració de la situació actual de l'empresa.

Analitzem 4 àrees fonamentals de la teva empresa a través de les següents eines: Test de sensibilitat | Anàlisi prèvia de sinistralitat | Enquesta transversal | Test d'auto-auditoria en PRL. En l'anàlisi ens centrarem en el nivell de percepció del grau d'implementació de la PRL a l'empresa i en relació a la legislació vigent, així com la tipologia de contingències.

Assessorament

L'objectiu d'aquesta fase consisteix en l'exploració de les accions de millora dutes a terme per l'empresa.

Ajudem a reduir la sinistralitat laboral a través de la recomanació d'accions de millora en matèria preventiva, mitjançant la difusió de publicacions, la realització de jornades de sensibilització, el campus on-line, la línia personalitzada per a consultes tècniques i legals, i la cooperació amb les empreses mutualistes en les seves investigacions internes d'accidents laborals i malalties professionals, etc.

Implementació

L'objectiu d'aquesta fase consisteix en tutelar les empreses associades a través de visites de seguiment

En la fase d'implantació, Egarsat assessora les empreses associades pel que fa al sistema de gestió preventiva més idoni a les seves característiques empresarials mitjançant visites realitzades pels tècnics de prevenció per avaluar l'impacte de les mesures correctores aplicades i ajustar-les si cal.

Contacta amb nosaltres

I uneix-te al nostre Pla de Prevenció de Sinistralitat a través d’aquest formulari.