Revalorització i modificació dels valors de les pensions públiques 2021

L’article 39 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat i el Reial decret 46/2021, de 26 de gener, estableixen per l’any 2021 una pujada del 0,9% per a les pensions contributives i del 1,8% per a les no contributives, amb l’objectiu de garantir el poder adquisitiu dels beneficiaris d’aquestes prestacions.

Amb aquesta pujada, les pensions mínimes i màximes més rellevants des del punt de vista de la gestió de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, són les següents:

Pensió contributiva màxima
 • L’import màxim per a les pensions contributives se situarà en 2.707,49 euros mensuals.
Pensions contributives mínimes

Jubilació amb 65 anys o més:

   • Amb cònjuge a càrrec: 851 euros/mes.
   • Sense cònjuge: 689,65 euros/mes.
   • Amb cònjuge no a càrrec: 654,60 euros/mes.

Jubilació amb menys de 65 anys:

   • Amb cònjuge a càrrec: 797,9 euros/mes.
   • Sense cònjuge: 645,3 euros/mes.
   • Amb cònjuge no a càrrec: 609,9 euros/mes.

Incapacitat permanent de gran invalidesa:

   • Amb cònjuge a càrrec: 1.276,50 euros/mes.
   • Sense cònjuge 1.034,60 euros/mes.
   • Amb cònjuge no a càrrec: 981,9 euros/mes.

 Incapacitat absoluta o total dels titulars de 65 anys o més:

   • Amb cònjuge a càrrec: 851 euros/mes.
   • Sense cònjuge: 689,7 euros/mes.
   • Amb cònjuge no a càrrec: 654,6 euros/mes.

 Incapacitat total dels titulars d’entre 60 i 64 anys:

   • Amb cònjuge a càrrec: 797,9 euros/mes.
   • Sense cònjuge: 645,3 euros/mes.
   • Amb cònjuge no a càrrec: 609,9 euros/mes.

Incapacitat total derivada d’una malaltia comuna per a menors de 60 anys:

   • Amb cònjuge a càrrec: 508,5 euros/mes.
   • Amb cònjuge no a càrrec: 504 euros/mes.
   • I sense cònjuge: 508,5 euros/mes.

Viduïtat:

   • Amb càrregues familiars: 797,9 euros/mes.
   • Majors de 65 anys o amb discapacitat igual o superior al 65%: 689,7 euros/mes.
   • Titulars d’entre 60 i 64 anys: 645,3 euros/mes.
   • Menors de 60 anys sense càrregues: 522,5 euros/mes.

Orfandat:

   • Per beneficiari: 210,8 euros/mes
   • Per a menors de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 65%: 414,7 euros/mes.
   • Per a casos d’orfandat absoluta: 733,3 euros/mes per a un únic beneficiari.

L’objectiu de la norma és conservar el poder adquisitiu dels beneficiaris de pensions, de manera que la revaloració serà aplicable a pensions reconegudes amb anterioritat a 2021.

Cal recordar que les pensions derivades de contingència comuna s’abonen en 14 pagues mentre que les reconegudes com a derivades de contingència professional tenen les pagues extres prorratejades, de manera que es perceben en 12 mensualitats.