Accident de Treball

En cas d'accident de treball

Si l’accident ocorre de dia, haurà d’acudir al centre assistencial més proper segons el mapa sanitari d’Egarsat prioritzant així:

A – Centres assistencials propis d’Egarsat
B – Centres assistencials de la corporació SUMA
C – Centres concertats.

Si l’accident ocorre de nit, haurà de dirigir-se al centre mèdic més immediat encara que no aparegui al mapa sanitari d’Egarsat.

Si necessites indicacions sobre el centre més pròxim o que un equip mèdic t’orienti sobre la resposta més adequada,

Truca'ns! Disponible 24/365.

Des de l'estranger truca

Hauràs acudir amb el Volant de Sol·licitud d’Assistència per Accident de Treball, degudament emplenat per l’empresa, i aportar un document d’identificació (DNI o un altre).

És recomanable assistir al centre mèdic acompanyat, especialment en el cas d’afectació de la consciència, dificultat de mobilitat, estat d’ansietat o problemes de comunicació.

Tràmits en cas d'accident de treball:

Dirigir-se al centre mèdic més proper encara que no aparegui en la relació de centres propis i concertats per Egarsat.

Per resoldre dubtes sobre l’accés als centres mèdics, el treballador pot trucar al Servei d’Assistència Mèdica 24h (SAM): 900 333 276.

Sempre haurà d’aportar el Volant de Sol·licitud d’Assistència amb el qual es manifesta que ha ocorregut un accident a l’empresa i facilitar la seva identificació per a ser atès, aportant un document d’identificació (DNI o un altre).

En els accidents greus, molt greus, que provoquin la mort del treballador o que afectin més de quatre treballadors, a més d’emplenar el corresponent comunicat d’accident de treball, l’empresa ha de comunicar l’accident abans de 24 hores a l’Autoritat Laboral, en aquesta comunicació s’indicaran les dades de l’empresa, els noms dels accidentats, el lloc on va ocórrer l’accident i una descripció del mateix.

Acudir al centre mèdic amb el volant de sol·licitud d’assistència emplenat per l’empresa.

Després de l’assistència, el treballador pot causar baixa laboral en cas que la lesió provocada per l’accident l’incapaciti per efectuar el seu treball habitual.

Quan l’accident impliqui l’absència del treballador durant 1 dia com a mínim, prèvia baixa mèdica, l’empresa confeccionarà el part d’accident i el remetrà per via electrònica en un termini de 5 dies per mitjà del sistema de declaració electrònica d’accidents de treball Delt@ o cont@.

El treballador haurà de:

  • Entregar l’informe de baixa a l’empresa en un termini de 3 dies hàbils.
  • Entregar periòdicament els parts de confirmació a l’empresa en un termini de 3 dies hàbils.

L’accident amb baixa laboral determina l’inici de les Prestacions per incapacitat temporal.

Un cop curades les lesions sofertes en l’accident, el servei mèdic responsable del treballador emetrà el corresponent comunicat d’alta laboral, i el treballador reincorporar al seu treball habitual al dia següent de la data d’alta i lliurar el comunicat d’alta a l’empresa en un termini de 24 hores.

Si es determina que el treballador accidentat no necessita la baixa laboral després de rebre l’atenció mèdica, aquest haurà de tornar a la feina després de ser atès o incorporar-se al dia següent, segons les indicacions del metge

Se li facilitarà el Part Mèdic sense baixa laboral com a justificant, el qual ha de presentar a l’empresa, i informació de l’atenció rebuda.

L’empresa haurà de formalitzar mensualment la relació d’accidents de treball esdevinguts Sense Baixa Mèdica i presentar-la a Egarsat per via electrònica mitjançant el sistema Delt @ i/o Cont@ els 5 primers dies hàbils del mes següent al que correspongui la informació.

Per facilitar aquest tràmit, Egarsat proporciona a les empreses mensualment aquesta relació per simplificar i agilitzar aquesta obligació legal.