Conèixer bé l’asma permet un millor control

L'asma és una malaltia respiratòria crònica que es caracteritza per una inflamació principalment en bronquis i bronquíols, que produeix un espasme dels músculs que els envolten, amb producció de moc viscós i difícil d'eliminar, tot això provoca una obstrucció que ocasiona dificultat per a respirar.

Afecta a un 5% de la població adulta i a un 10% de la població infantil.

Hi ha diversos tipus d'asma segons els factors desencadenants, que podem resumir en quatre apartats:

  • Asma al·lèrgica
  • Asma no al·lèrgica
  • Asma induïda per exercicis
  • Asma ocupacional

L'asma ocupacional representa entre un 10% i un 25% dels casos totals d'asma en adults, i suposa aproximadament 300.000 casos a Espanya. Cal sospitar l'origen laboral si no existia simptomatologia abans d'iniciar l'activitat laboral, o s'agreuja en el lloc de treball o en finalitzar la jornada laboral. També és un signe d'origen laboral, el fet que millori els caps de setmana o en període vacacional.

La causa es deu a la inhalació de substàncies utilitzades, en el medi laboral, fums d'origen químic, gasos, pols, etc.

S'han detectat més de 250 substàncies que s'utilitzen en activitats industrials com a possible origen de l'asma ocupacional.

Són molt diverses les activitats laborals que estan relacionades amb les substàncies inductores d'asma ocupacional. Alguns exemples d'aquestes activitats laborals són:

  • Treballadors/es del sector de l'agricultura i ramaderia: pols de gra, àcars, pèls, escates, saliva i residus corporals.
  • Treballadores/es de la indústria metal·lúrgica: crom, cobalt, sulfat de níquel, platí, resines, enduridors, etc.
  • Treballadors/es de la indústria química i farmacèutica: isocianats, pintures, resines, vernissos, adhesius, medicaments, etc.
  • Treballadors/es de la indústria alimentària: farines, colorants, llet en pols, pols d'ou, cereals, arengades, etc.
  • En fusteria: fustes, vernissos, serradures, etc.

La millor manera d'evitar l'asma ocupacional, és el control de l'exposició  a productes que la puguin induir, mitjançant la disminució  de l'ús de substàncies nocives. En cas de no ser possible la reducció de la utilització de productes que poden induir asma, cal facilitar  equips de protecció personal per als treballadors/es exposats/des amb equips de protecció individual (EPI) i equips de protecció respiratòria (EPR), degudament homologats i certificats.

És important fer un diagnòstic precoç de l'asma ocupacional, ja que d'això dependrà el bon control i l'evolució de la malaltia.