Egarsat crea la Unitat de Reimplants

Després de l'augment del número d'amputacions majorment derivades d'accidents de trànsit i atrapaments en l'àmbit laboral, sorgeix la necessitat de crear la Unitat de Reimplants, coordinada pels professionals del nostre Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica, que treballen de forma coordinada en l'aplicació de tècniques de gran complexitat, dirigides a la recuperació de membres amputats o greument danyats.

L'amputació d'una part del cos ocasiona un canvi en la vida diària de la persona, que pot derivar en seqüeles permanents que impedeixin dur a terme la seva activitat laboral. Per tant, no només repercuteix física i funcionalment sinó que també provoca seqüeles de caràcter psicològic.

El passat mes d'abril vam iniciar la nostra activitat en matèria de reimplants d'extremitat amb la finalitat de disminuir les seqüeles i afavorir la recuperació de la mobilitat i sensibilitat del reimplant.

El reimplant es recomana en casos d'amputació total o parcial dels dits, de la mà, la nina, l'avantbraç, el colze o el braç fins a la unió del terç proximal de l'húmer amb dos terços distals (per sota de l'espatlla). No obstant això, no sempre està indicada la reimplantació d'un membre amputat, ja que pot haver-hi contraindicacions per part del pacient (politraumatitzat greu, tetraplègic o malalt metabòlic greu), així com contraindicacions per part del membre amputat (aixafament sever, arrencament amb destrucció del teixit, lesions tèrmiques distals o mala conservació de l'extremitat amputada). Cada pacient és un cas únic, amb les seves circumstàncies traumàtiques pròpies, les seves condicions personals, socials i laborals, que han de tenir-se en compte a l'hora de prendre qualsevol decisió.

Davant lesions complexes en les que es pateixen amputacions o lesions vasculonervioses, la nostra prioritat és facilitar la reincorporació laboral de la persona afectada.

Amb el suport del personal assistencial especialitzat tant en l'àmbit quirúrgic, rehabilitador i psicològic, així com dels mitjans materials i tècnics necessaris, la seva execució permet obtenir resultats integralment satisfactoris, convertint l'Hospital Egarsat en un centre assistencial de referència.