Disponibles els nous formularis per accedir a les prestacions econòmiques a favor de treballadors autònoms

Egarsat posa en marxa els nous formularis online per agilitzar la tramitació de les noves prestacions econòmiques a favor de treballadors autònoms.

Servei telemàtic dirigit fonamentalment a autònoms i col·laboradors perquè la gestió sigui més ràpida, còmoda i fàcil.

El nou servei està disponible a través de la web www.egarsat.es, a la qual es pot accedir des de l’ordinador, tableta o dispositiu mòbil.

Disponibles els nous formularis per accedir a les prestacions econòmiques a favor de treballadors autònoms

Des d’avui, el col·lectiu d’autònoms i col·laboradors associats a egarsat que estiguin interessats en la sol·licitud d’alguna de les noves prestacions econòmiques introduïdes pel Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, podran fer-ho a través dels formularis online ja disponibles a la nostra pàgina web www.egarsat.es.

La finalitat d’aquest procés telemàtic és agilitzar la tramitació així com assegurar una adequada gestió de les prestacions, ja que serà el propi interessat o col·laborador autoritzat qui realitzi el procés d’emplenament de dades i digitalització de documents, els quals seran remesos directament al departament corresponent a través de la plataforma habilitada.

Cal destacar que la sol·licitud serà remesa telemàticament ja sigui pel sol·licitant o mitjançant el seu representant legal, podent l’Entitat comprovar la identitat del remitent de la sol·licitud i, en el seu cas, la facultat de representació d’aquest.

Tanmateix, recordem la importància de tramitar la prestació únicament a través dels formularis online habilitats per a aquesta finalitat, per la qual cosa no s’hauran d’enviar sol·licituds a través de cap dels canals de comunicació habituals de l’Entitat, ja que aquestes no seran tramitades.

Instruccions per l’emplenament de la sol·licitud
  • Comprova que, en el moment de presentar la teva sol·licitud, totes les teves dades personals estiguin degudament actualitzades i registrades.
  • Abans d’enviar la sol·licitud, revisa que tots els documents estiguin degudament digitalitzats, adjuntats, que es poden obrir i visualitzar correctament i que no has oblidat adjuntar-ne cap.
  • En cas d’incidència durant la tramitació de la prestació, egarsat es posarà directament en contacte amb tu a través de l’adreça electrònica prèviament referenciada a la sol·licitud, de manera que és imprescindible que emplenis aquest camp.
  • L’emplenament defectuós o incorrecte del formulari o la manca d’aportació dels documents que s’indiquen podrà exigir la seva esmena i, en tant la mateixa no es produeixi, demorarà la tramitació de la teva sol·licitud.
  • La teva sol·licitud quedarà registrada telemàticament, la qual cosa atorga validesa a la teva presentació com si aquesta s’hagués efectuat de manera presencial.

Una vegada sol·licitada la prestació, es revisarà la documentació sol·licitada, la idoneïtat del tràmit i s’expedirà la resolució d’aquesta prestació, que s’enviarà a través de l’adreça electrònica prèviament indicada a la pròpia sol·licitud.

Accedeix als formularis online >>

Donada la consideració excepcional i canviant de la situació, la informació proporcionada es troba subjecta a possibles canvis normatius.