Egarsat col·labora en la realització de cribratges massius COVID-19 en residències de gent gran

Egarsat ha col·laborat del 14 al 18 de desembre en el Programa de Cribratge periòdic dirigit als treballadors de residències de gent gran.

Un total de 478 test d’antígens ràpids (TAR) realitzats a la primera fase del cribratge a treballadors de 16 residències situades a Barcelona.

Malgrat la detecció sistemàtica de símptomes i la rigorosa implementació de les mesures de prevenció individuals realitzades a les residències de persones de la tercera edat, les visites de familiars, les sortides de persones residents, els nous ingressos, així com el moviment inherent a la jornada laboral dels propis treballadors, fan necessari potenciar les mesures de prevenció i control de la COVID-19. Per aquest motiu, tenint en compte l’experiència en la gestió de brots comunitaris anteriors i com a mesura per minimitzar el risc de transmissió del virus, es fa necessària la intensificació dels cribratges combinant eines diagnòstiques com la PCR i els test d’antígens ràpids (TAR).

Egarsat, en el seu compromís d’evitar la propagació del virus i en resposta al Programa de Cribratge periòdic de la COVID-19, ha atès la petició de les autoritats sanitàries posant a la seva disposició els recursos assistencials necessaris per a la prevenció i control de la transmissió de la COVID-19 a les residències.

El Programa de Cribratge, fruit de la petició i col·laboració de les autoritats sanitàries competents amb les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i el suport dels corresponents equips sanitaris de la Residència i l’Oficina de Residències de Barcelona, té com a objectiu prevenir la transmissió de la COVID-19 a les residències mitjançant un programa de cribratge periòdic dirigit als professionals asimptomàtics amb contacte laboral regular i directe amb persones residents.

En conseqüència, els professionals sanitaris de l’entitat han realitzat entre el 14 i 18 de desembre test d’antígens ràpids (TAR) als treballadors de 16 residències situades a Barcelona. La mostra del test s’ha realitzat preferiblement abans d’iniciar la jornada laboral i sota el compliment de rigoroses mesures d’higiene i protecció previstes en el Pla Sectorial de l’àmbit residencial.

Paral·lelament, el personal administratiu de l’entitat, en qualitat de Gestors COVID-19, han dut a terme els protocols establerts en funció del resultat de la prova. Si el resultat és positiu, s’ha procedit a l’aïllament domiciliari preventiu immediat de la persona afectada donant compliment als protocols establerts. En cas negatiu, s’han adoptat les mesures d’higiene i protecció enfront de la COVID-19, així com el manteniment d’una rutina d’autovigilància davant la presència de símptomes.

La participació d’egarsat en el programa ha suposat un total de 478 TAR, en els quals l’entitat ha garantit tant la realització efectiva del cribratge com la gestió i la supervisió, la validació del procés, l’aixecament dels contactes professionals i el registre de dades resultant realitzant les visites oportunes. Tot això seguint el que es preveu en el Reial decret-llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, així com a les diverses resolucions adoptades pel Servei Català de la Salut.