Egarsat garanteix una òptima atenció sanitària i reforça els canals de comunicació telemàtics

Arran la situació d’alarma sanitària provocada pel virus COVID-19, i amb la finalitat d’evitar al màxim el risc de contagi, ens veiem obligats a prendre fins a nova ordre les següents mesures:

  • Mantindrem oberts els nostres centres assistencials amb la finalitat d’atendre els treballadors accidentats, a excepció dels nostres centres d’Abrera, Castellar, Sant Quirze, Granollers, Viladecans, Bcn-Sants i Rubí. Consulta la nostra “Xarxa de Centres”.

  • Mantenim obert el nostre Hospital egarsat com a centre assistencial de referència, amb atenció les 24 hores, amb la finalitat de garantir una bona gestió i una òptima atenció sanitària.

  • Durant el temps en el que per la progressió o afectació provocada pel virus COVID-19 no es pugui atendre adequadament l’assistència sanitària de la població amb els mitjans materials i humans adscrits a cada comunitat autònoma, posarem a disposició del Servei Públic de Salut els nostres centres, material i personal sanitari.

  • Romandran tancats la totalitat dels nostres centres administratius, a excepció de Girona. Totes aquelles funcions susceptibles de ser realitzades a través de teletreball, i que no comprometin l’obertura de centres assistencials, adoptarem el teletreball com a mesura de prevenció i contenció del contagi. La nostra ferma aposta per la digitalització ens permet continuar treballant amb la mateixa eficiència i qualitat de manera telemàtica durant el temps que perduri aquesta situació.

  • Suspenem les jornades informatives, visites i reunions previstes, encara que estarem completament disponibles a través dels nostres telèfons i correus electrònics habituals.

  • Posem a la disposició de les nostres empreses mutualistes i col·laboradors l’Àrea Egarsat, un espai destinat a facilitar la gestió i els processos de comunicació.

  • Habilitem una nova adreça electrònica (coronavirus@egarsat.es), amb la finalitat d’assessorar i atendre tots aquells dubtes i consultes que puguin derivar de la situació sanitària actual.

  • Us recordem que a la nostra secció “Documentació” trobareu tots els formularis i models de document necessaris per realitzar tràmits amb Egarsat sense necessitat de realitzar desplaçaments.

Veiem oportú l’adopció de les mesures esmentades tant per contribuir a la resolució de la situació així com per exercir la nostra responsabilitat davant la situació actual.

En aquest termini, Egarsat anirà monitorant diàriament l’evolució de la situació, amb l’objectiu d’ adaptar-nos i prendre les mesures oportunes.

Qualsevol canvi serà puntualment informat en la nostra web, així com en els nostres perfils de xarxes socials.

Desitgem tornar a la major brevetat possible a la nostra activitat habitual.

Gràcies per la vostra confiança.
L’equip d’Egarsat