Egarsat impulsa un servei de fisioteràpia online amb la finalitat de millorar l'accessibilitat i continuïtat assistencial

Egarsat inicia un sistema de fisioteràpia online que permet als pacients realitzar els exercicis des de casa.

Un conjunt de sessions en format audiovisual que faciliten la continuïtat del tractament i la recuperació dels pacients.

L’actual crisi sanitària motivada per la COVID-19 ha posat en relleu la importància de realitzar qualsevol activitat des de les nostres llars; des del teletreball, les reunions socials mitjançant videotrucades fins la cura de la nostra salut. Una realitat en la qual destaca l’important paper i l’efectivitat dels serveis mèdics a distància.

Tot i que la telemedicina és ja un mitjà per poder accedir als serveis de rehabilitació en pacients amb problemes cognitius o dificultats de mobilitat, la irrupció de la pandèmia ha accelerat i generalitzat el seu ús. El seu objectiu principal resideix en evitar desplaçaments innecessaris, millorar l’accessibilitat i garantir la continuïtat assistencial.

En aquest context i, sent plenament conscients de com les malalties i els accidents poden arribar a causar seqüeles físiques que suposen un repte per a la recuperació i rehabilitació efectiva dels pacients, egarsat inicia el pla de telerehabilitació que permet als pacients avançar en el seu procés de recuperació des de casa.

“La situació actual desafia a l’entitat a buscar nous reptes i oportunitats en relació al suport mèdic i assistencial”

El projecte es basa en una teràpia activa mitjançant sessions educatives, teòriques i pràctiques, en les quals s’ofereixen recomanacions i s’instrueix al pacient en la realització d’exercicis terapèutics específics. La seva adopció fomenta la participació del pacient, amb la finalitat que aquest s’adhereixi al tractament i es converteixi en part activa essencial de la seva pròpia recuperació i procés de millora.

Tanmateix, la seva implementació contribueix a millorar i incrementar l’adherència a les teràpies rehabilitadores facilitant l’accés als qui no disposen de la possibilitat d’assistir de manera presencial als serveis de fisioteràpia, evitant desplaçaments innecessaris i afavorint l’autonomia del pacient qui disposa d’una major comoditat i accessibilitat als serveis.

 “Una eina que millora l’accessibilitat i garanteix la continuïtat assistencial”

El projecte s’indica en tractaments basats fonamentalment en exercicis físics que no requereixen teràpies tècniques o intervenció presencial per part del fisioterapeuta els quals, no obstant això, contacten regularment amb els pacients per assegurar el correcte seguiment.

El model terapèutic de fisioteràpia online s’inicia en l’Hospital egarsat per a la patologia lumbar i cervical, amb pacients de l’àrea de Barcelona remesos pels metges responsables des dels centres assistencials de Mataró, Badalona, Diagonal Mar, Barcelona Sants, Cornellà i Viladecans.

Durant la seva execució, els pacients realitzaran dues visites presencials per part del fisioterapeuta responsable on es facilitaran les instruccions i es realitzarà el registre documental de la prova, fet que permetrà definir de forma personalitzada el tractament més adequat.

“La realització d’enquestes a pacients sotmesos a aquesta modalitat permetrà avaluar la satisfacció de l’usuari, així com la seva eficàcia terapèutica”

L’entitat, amb la finalitat d’ampliar el model terapèutic a un major nombre de pacients, espera que els resultats obtinguts i la satisfacció general sigui positiva, aconseguint una bona acceptació tant per part dels pacients com per part de l’equip prescriptor.

En cas afirmatiu, es preveu que l’eina pugui ser extensiva en un futur a altres patologies, complementant així la pràctica presencial dels pacients al llarg del procés de rehabilitació.