Egarsat llança el seu compte corporatiu d'Instagram

  • Egarsat anuncia el llançament del seu nou compte corporatiu d’Instagram amb el propòsit d’apropar els seus serveis a les empreses mutualistes i treballadors protegits.

  • Una aposta comunicativa que permet a la mútua obrir noves línies de diàleg amb els seus grups d’interès amb la finalitat de socialitzar, comunicar i crear una comunitat de valor.

  • La seva posada en marxa impulsa amb força la comunicació digital posicionant-se com un factor clau dins del nou model de creixement de l’entitat.

Egarsat, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 276, anuncia el llançament del seu nou compte corporatiu d’Instagram amb el propòsit d’apropar els seus serveis a les empreses mutualistes i treballadors protegits.

Amb presència a LinkedIn, Twitter i YouTube i una comunitat total de més de 7.000 seguidors, l’entitat  consolida els seus canals de comunicació informals integrant la xarxa social d’Instagram en l’àmbit de les seves eines de comunicació digital. Una aposta comunicativa que permet a a la mútua obrir noves línies de diàleg amb els seus grups d’interès amb la finalitat de socialitzar, comunicar i crear una comunitat de valor.

La utilització activa d’aquest canal d’interacció social pretén millorar i potenciar la fluïdesa de la comunicació amb les empreses mutualistes i treballadors protegits de l’entitat, a més d’apropar d’una manera més àgil, dinàmica i visual recomanacions útils en matèria de salut i prevenció de riscos laborals, actualitat laboral i legislativa, informació sobre els serveis i activitat assistencial de la mútua, així com altres notícies d’interès que puguin produir-se en l’àmbit de l’acció protectora de la Seguretat Social.

Egarsat atorga especial importància als canals de comunicació emergents potenciant la presència de l'entitat mitjançant l'ús institucional de les xarxes socials

Les plataformes socials obren un món de possibilitats que permeten potenciar l’àmbit de la salut laboral i donar respostes a les necessitats dels diferents grups d’interès de l’entitat d’una manera més pròxima i efectiva. Així mateix, Egarsat afirma com les xarxes socials s’han convertit en una plataforma especialment útil mitjançant les quals l’entitat ha pogut abordar d’una manera eficient la pandèmia convertint-se en un important canal de resolució de consultes.

La popularització de l’ús de les xarxes socials en els darrers anys, fa que avui la presència d’Egarsat en elles sigui necessària, augmentant la visibilitat de l’entitat a l’entorn digital, contribuint a la creació d’una comunitat en línia, afavorint la comunicació i la interacció amb les seves empreses mutualistes i treballadors protegits. La seva posada en marxa impulsa amb força la comunicació digital posicionant-se com un factor clau dins del nou model de creixement de l’entitat.

L'ús dels diferents canals i eines de comunicació digital actualment disponibles permetran dur a terme una divulgació de precisió capaç de traslladar el valor de la mútua