Egarsat obre un nou centre assistencial a Girona

  • Egarsat posa en marxa un nou centre assistencial i ofereix cobertura a un total de 2.921 empreses mutualistes, 5.883 autònoms i 16.645 treballadors protegits de la província de Girona.

  • El nou centre energèticament eficient, compte amb àmplies i confortables instal·lacions, a més d’un circuit assistencial que millora la qualitat del servei.

  • Dotat d’un avançat equipament tecnològic, la seva posada en funcionament garanteix l’accessibilitat als serveis sanitaris a través d’una atenció integral al pacient.

Egarsat reubica el seu centre assistencial de Girona, fins ara situat al carrer Sant Eugènia, núm. 11, traslladant-se al carrer Barcelona, núm. 96, amb porta d’accés principal localitzada davant l’emblemàtic Parc del Migdia.

Situat a una de les principals vies d’accés al centre de la ciutat, pròxim als principals mitjans de transport i zona d’estacionament als voltants, l’entitat respon a les necessitats de les seves empreses mutualistes i treballadors protegits, facilitant l’accés, ampliant les seves instal·lacions i augmentant la seva capacitat assistencial.

Presents a la província des de l’any 1997, el nou centre assistencial ofereix cobertura a les comarques del Gironès, Pla de l’Estany i una part de les comarques del Baix Empordà, la Garrotxa i la Selva. D’aquesta manera, l’entitat reforça la seva presència a la província, on ja disposa de dos centres administratius a Sant Feliu de Guíxols i Figueres.

Amb una superfície de 618 m², el centre compta amb àrea administrativa i d’atenció a l’usuari, sales d’espera, departaments mèdics, sala de cures perfectament equipada, servei de diagnòstic per la imatge i rehabilitació, i dependències internes com vestuaris, farmàcia i arxiu d’històries clíniques. Després de les obres de remodelació, el resultat és un centre amb amplis espais i l’última tecnologia digital al servei del pacient.

Després de les obres de remodelació, el resultat és un centre amb amplis espais i l'última tecnologia digital al servei del pacient

egarsatgirona

Així mateix, la incorporació del nou circuit assistencial permet una millor eficiència del centre, optimitzant els espais i la gestió del flux de pacients. Un nou espai totalment equipat en el qual es realitza la visita inicial a l’accident de treball, el diagnòstic, el tractament i el seguiment mèdic del pacient, a més de la coordinació de les proves i, en cas necessari, la derivació de visites mèdiques a especialistes.

Amb la finalitat de millorar l’atenció als pacients, reduir els temps d’espera a les consultes i facilitar la informació de manera àgil i segura, el centre consta d’un sistema d’expedició de tiquets. Una solució tecnològica mitjançant la qual el pacient obté un tiquet amb el seu número d’espera, en funció del caràcter administratiu o assistencial de l’atenció.

Dotat d’un avançat equipament tecnològic, el servei de diagnòstic inclou RMN, RX i TAC. Un conjunt de tècniques que permeten agilitar el procés de diagnòstic i efectuar el seguiment evolutiu del pacient. La seva implementació garanteix l’accessibilitat als serveis sanitaris a través d’una atenció integral al pacient, escurçant els temps d’espera del diagnòstic i evitant desplaçaments innecessaris.

Amb una superfície de 84 m², el servei de rehabilitació disposa de maquinària d’última generació, en la qual destaca l’equip de termoteràpia, pressoteràpia, electroteràpia, magnetoteràpia i ultrasò. Amb tres vestuaris i dos box individuals, l’àrea ofereix el màxim nivell de confort als usuaris. Un complet equipament acompanyat d’un equip multidisciplinari de professionals que permeten accelerar i completar el procés de recuperació dels pacients amb limitacions funcionals o seqüeles físiques.

El servei de rehabilitació disposa de maquinària d'última generació, en la qual destaca l'equip de termoteràpia, pressoteràpia, electroteràpia, magnetoteràpia i ultrasò

Conscients de la importància de minimitzar l’impacte ambiental, les estructures i materials utilitzats a l’obra suposen un avanç en matèria de sostenibilitat i eficiència energètica. La posada en marxa d’un innovador sistema de climatització, així com la incorporació integral de lluminàries led i l’ús de materials respectuosos amb el medi ambient contribueixen al desenvolupament sostenible.

Amb la posada en marxa del nou centre assistencial, egarsat ofereix cobertura a un total 2.921 empreses mutualistes, 5.883 autònoms i 16.645 treballadors protegits, la qual cosa permet a l’entitat continuar potenciant amb mitjans propis la màxima cobertura al territori.