Hospital Egarsat, tecnologia al servei del pacient

  • Hospital Egarsat instal·la una Sala de Radiodiagnòstic Robotitzada Digital Directa d’Alta Definició que permet la realització d’estudis de gran precisió amb la mínima radiació ionitzant.
  • La seva incorporació suposa un salt qualitatiu en la realització d’exploracions mèdiques, permetent agilitar el procés de diagnòstic i el seguiment evolutiu dels pacients.
  • Un equipament totalment innovador i pioner que repercuteix favorablement en la qualitat de l’assistència als pacients i en les prestacions de l’activitat assistencial de l’entitat.

Hospital Egarsat reforça la seva aposta per l’última tecnologia i la digitalització dels seus serveis assistencials mitjançant la instal·lació d’una Sala de Radiodiagnòstic Robotitzada Digital Directa d’Alta Definició en la que destaca la posada en funcionament de l’equip de Raigs-X Shmiadzu.

Dotat de detectors directes AeroDR – HD de Konica Minolta, la seva aplicació ofereix la dimensió de píxel més petit del món, 100 micres, permetent l’obtenció d’imatges d’alta resolució amb una excel·lent qualitat d’imatge diagnòstica.

El nou sistema mitjançant suspensió de sostre, permet el desplaçament del canal de Raigs-X sobre la taula d’exploracions, en el suport de paret i per la totalitat de la sala per realitzar radiografies directes de gran qualitat a pacients enllitats o post-quirúrgics en llitera.

Un equip de radiodiagnòstic que contribueix a aconseguir l’ús eficient de les radiacions ionitzants i permet l'obtenció d'imatges d'alta qualitat

sala-rayosx-hospital

L’equip està dotat d’un sistema de moviments robotitzats pre-assignats que permeten auto-posicionar-se mitjançant un comandament a distància. Així mateix, incorpora la possibilitat de realitzar exploracions de telemetries d’extremitats, columna completa i ossos llargs mitjançant un sistema sincronitzat que uneix diverses exposicions automàticament. Una mampara amb anses i cinturó ajustable assegura i protegeix l’usuari durant l’adquisició de la imatge.

Els detectors Aero-DR HD proporcionen a l’equip d’una qualitat d’imatge superior amb menor radiació. Els detalls importen, així doncs, els detectors AeroDR HD, amb dimensió de píxel de 100 µm, milloren la visió de micro estructures (com a micro fractures), parts toves i realcen les vores i la trabècula òssia. Amb només 2,6 kg de pes i visualització de la imatge en pantalla en 2 segons, ajuden a millorar el flux de treball dels operadors.

La seva posada en funcionament repercuteix favorablement en la qualitat de l'assistència als pacients i en les prestacions de l'activitat assistencial

Caracteritzada per ser una de les aplicacions clíniques més avançades, la seva definició robòtica la configuren com una tecnologia preparada per a la realització d’un gran nombre d’exploracions diàries, convertint-la en un equip especialment útil per a serveis clínics amb elevada activitat.

La seva posada en funcionament permet la realització de tota mena d’estudis radiodiagnòstics mitjançant l’obtenció d’imatges d’alta qualitat, de manera més ràpida i amb una mínima dosi de radiació, avançant així en la millora de la seguretat tant dels pacients com dels professionals sanitaris.