La importància de ser una empresa saludable

  • Pot evitar hàbits alimentaris inadequats, escassa activitat física i el consum de tabac entre els seus empleats.
  • Al marge de complir la legalitat en prevenció de riscos, la salut i el benestar dels seus empleats és un dels seus principals objectius.
  • L’entorn laboral, per les hores que s’hi passa i l’activitat física i mental, és un dels més adequats per promoure un estil de vida saludable.

Un bon ambient de treball és el que qualsevol empleat desitja i el que ofereixen les empreses saludables. Encara són poques les que compten amb un certificat oficial però, sens dubte, són un exemple a seguir. Però què és una empresa saludable? Quines són les bones pràctiques en promoció de la salut a la feina?

Ser una empresa saludable vol dir, segons l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene al Treball (INSHT), gestionar la salut dels treballadors des d’un enfocament integral i integrat. Per a això és necessari que l’empresa tingui en compte la salut en totes les seves polítiques. Es tracta de fer un pas més enllà de l’obligatòria prevenció de riscos laborals.

Segons l’INSHT, l’entorn laboral és un dels més adequats per promoure un estil de vida saludable, per les moltes hores que hi passem i la notable activitat i rellevància en el nostre dia a dia. És, per tant, un espai de socialització molt lligat al nostre benestar en què els projectes que s’hi implementen poden evitar hàbits alimentaris inapropiats, una escassa activitat física o el consum de tabac. Promoure la pràctica esportiva amb gimnasos a l’oficina, impartir tallers de salut, oferir consells posturals o coneixements pràctics per a una dieta sana per a tota la família, són bons exemples de pràctiques saludables dirigides a aconseguir un canvi d’hàbits, i això només s’aconsegueix amb inversió de temps i amb bons programes educatius.

Apostar per una millora contínua

Ser una empresa saludable vol dir treballar en un procés de millora contínua. És necessari conèixer l’entorn social, adaptar-se als canvis externs i avaluar els resultats de les accions per ajustar-les a les necessitats reals dels treballadors i millorar-les.

Actualment, en els països occidentals, alguns aspectes a tenir en compte a l’hora de plantejar actuacions de promoció i prevenció de la salut són el progressiu envelliment de la població i l’increment de les malalties cròniques, que fan necessària més que mai la implicació del pacient en el seu propi tractament.

.

Crear consciència a l’empresa

El paper de l’empresa com a promotora de la salut és essencial. La conscienciació dels treballadors per que realitzin les revisions necessàries i per que segueixin hàbits saludables, pot contribuir a mantenir la salut dels treballadors en un estat òptim. És, a més, un camí segur cap a una millor productivitat, competitivitat i sostenibilitat empresarials.

A poc a poc, la gestió de les empreses hauria d’adaptar-se a les recomanacions nacionals, europees i internacionals. L’ENWHP (European Network for Workplace Health Promotion), una xarxa europea de promoció de la salut a la feina creada el 1996, destaca des de la seva experiència que la promoció de la salut a la feina resulta molt rendible per diverses raons:

  • Redueix accidents i malalties.
  • Redueix el presentisme, és a dir, acudir a la feina malalt i rendir menys.
  • Disminueix els costos de la Seguretat Social.

De fet, tots els estudis destaquen que, per cada euro invertit en prevenció, se’n guanyen tres, reduint l’absentisme i els costos per malaltia. La promoció de la salut a la feina és una inversió de futur on tots, treballadors, empresaris i societat, surten guanyant.

Entendre la salut de forma integral

A l’hora d’elaborar la seva estratègia saludable, l’empresa ha de contemplar la salut de manera holística. Així, no s’ha d’oblidar que, tal i com indica l’Organització Mundial de la Salut (OMS), hem de considerar un estat de complert benestar físic, mental i social, i no únicament com l’absència d’afeccions o malalties. També és molt important tenir present que es tracta d’un aspecte de la persona que engloba tant la seva vida laboral, com la privada i que aquestes no poden, per tant, desvincular-se.

Descarrega't la informació aquí 2,77 MB