Patinets elèctrics: recomanacions preventives i normativa de circulació

Com afecta la nova normativa que regula el seu ús?

Els vehicles de mobilitat personal (VMP), com és el patinet elèctric, són una realitat en la mobilitat urbana. N’hi ha prou amb mirar el nostre voltant per adonar-nos com, en els darrers anys, ha pres especial rellevància la seva presència. Constitueixen un mitjà alternatiu de mobilitat i, entre els seus múltiples avantatges, destaca principalment que es tracta d’un mitjà de transport respectuós amb el medi ambient.

La seva proliferació, al seu torn, també està contribuint en l’augment del percentatge d’accidents viaris, entre ells els in itinere, en els quals es troba involucrat el patinet elèctric; ja sigui de manera directa, quan afecta la persona que el condueix; com a indirecta, a l’atropellar a un vianant.

Amb l’entrada en vigor el 2 de gener de 2021 del Reial decret 970/2020, de 10 de novembre, els vehicles de mobilitat personal (patinets i monocicles elèctrics) passen a ser definits formalment com a vehicles en el Reglament General de Circulació. Això comporta drets i també obligacions per a l’usuari, com és la prohibició de fer ús del mòbil, auriculars, així com no poder conduir sota els efectes de les drogues i l’alcohol.

Què es considera un vehicle de mobilitat personal?

La normativa ho defineix com “tot vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h”. Només poden estar equipats amb un seient si estan dotats de sistema d’autoequilibrat. Com el seu nom indica, són per a ús personal, no podent anar una altra persona sobre ell.

Segons la normativa els VMP:
 • Tindran prohibida la seva circulació per les voreres i per les zones per als vianants. També “es prohibeix circular per travessies, vies interurbanes i autopistes i autovies que transcorren dins de poblat amb vehicles de mobilitat personal. Tanmateix, queda prohibida la circulació d’aquests vehicles als túnels urbans”.
 • Hauran de tenir Certificat per a la Circulació i manual de característiques del vehicle. El certificat de circulació serà exigible als 2 anys de la publicació del Manual de Característiques dels VMP.

L’incompliment d’aquesta norma pot portar a la corresponent sanció econòmica i, arribant fins i tot a la retirada del vehicle.

Si bé és cert que aquesta nova regulació ha comportat, pel que fa a l’aplicació de les normes de circulació als VPM similars a la resta de vehicles per aconseguir millorar seguretat viària, un pas cap endavant,  també és cert que hi ha molts altres aspectes que no s’han definit; com és l’edat mínima de l’usuari;  la necessitat de dur cascos o altres elements de protecció; o l’obligatorietat de tenir contractada una assegurança.

Per evitar patir un accident mentre conduïm un VPM, com és el patinet elèctric, és de vital importància a més de complir amb la normativa, tenir en compte les següents recomanacions que ens ajudaran a realitzar una conducció segura del patinet, tot minimitzant al màxim el risc de patir-ne un.

 • Fer ús del casc, tot i que no ser obligatori, és totalment recomanable amb la finalitat d’evitar lesions al cap en el cas de xoc o caiguda.
 • Valorar l’ús d’altres proteccions com són les genolleres, colzeres i guants.
 • Recordar que un patinet és menys visible que un cotxe i gairebé no fa soroll. Per això, és recomanable portar armilla reflectora, especialment si el desplaçament es produeix en hores amb poca llum com a l’alba o al capvespre o per una zona de poca visibilitat. D’aquesta manera, facilitara ser visible tant per a altres vehicles com per a vianants.
 • Evitar conduir per zones poc il·luminades i, en el seu defecte, fer ús  per exemple d’un focus frontal que il·lumini el trajecte.
 • Circular a la velocitat adequada i permesa.
 • Tenir sempre present per quina zona és possible moure’s amb el patinet i qui té preferència. Respectar als vianants, ja que la prioritat sempre és d’ells, i no oblidar que un patinet és menys visible que un cotxe i gairebé no fa soroll. Respectar a la resta de vehicles perquè, tot i tenir preferència, cal evitar situacions perilloses.
 • No perdre de vista l’asfalt, aturar-nos a observar les irregularitats de la via, evitart els sobresalts i anar amb compte amb les vorades i les bandes reductores de velocitat.
 • Planificar la ruta, per assegurar-nos circular únicament per llocs autoritzats.
 • Circular preferentment pel carril bici o carrils autoritzats.
 • Senyalitzar les maniobres a realitzar, principalment els girs a dreta o esquerra.
 • Estacionar el patinet de manera adequada trobant algun punt d’aparcament reservat per a ells.
 • Evitar exposar al patinet a temperatures extremes ja que poden produirse problemes amb la bateria i mantenir el patinet sempre en bon estat, revisant amb especial atenció les rodes.
 • Recordar seguir la corresponent normativa específica que existeixi en el municipi o ciutat.
A l’hivern:
 • Fer ús de roba d’abric que no impedeixi la mobilitat i guants que permetin agafar-nos bé al patinet.
 • En zones molt fredes, anar amb compte amb les plaques de gel, evitant-les tot el que sigui possible.
Si plou, evitar utilitzar el patinet i, en el cas de no poder prescindir d’ell, fer-ho servir de manera segura:
 • Circular més a poc a poc de l’habitual.
 • Augmentar la distància de seguretat.
 • Tenir cura a l’hora de passar per zones que rellisquin (com forats o passos de vianants).

Tot i que els patinets no necessiten autorització administrativa per conduir-los ni assegurança obligatòria, és recomanable tenir un per estar cobert davant un possible imprevist.

El patinet elèctric contribueix a la salut del planeta. Recorda que si segueixes les normes i les recomanacions assenyalades, guanyaràs tu i guanyarem tots.

Equip de Gestió Preventiva

Direcció de Gestió del Mutualista

Si t’ha agradat la lectura, et recomanem els següents articles relacionats: