Els accidentes laborals vials

Mitjançant aquest codi de bones pràctiques s’aborda la problemàtica dels accidents in itinere, aportant informació pràctica i útil tant a treballadors com a empresaris. Incideix en la conscienciació en un tipus d’accidents laborals ocorreguts a les empreses, fora del centre de treball, dóna a conèixer els factors i causes més freqüents, i aporta recomanacions a seguir en els desplaçaments habituals en diferents mitjans de transport.