Agents físics

Els agents físics són formes d’energia presents en els llocs de treball i que són susceptibles de causar dany a les persones. Les diferents manifestacions dels agents físics poden ser el soroll, la calor, el fred i radiacions, entre altres. En aquest codi de bones pràctiques s’ofereix informació sobre les mesures preventives per reduir les conseqüències dels agents físics als treballadors que estan exposats.