Manipulació manual de càrregues

La manipulació manual de càrregues és qualsevol de les operacions realitzades per un treballador o diversos treballadors: l’aixecament, la col·locació, l’empenta, la tracció, el transport o el desplaçament d’una càrrega que pot ser animada (persona o animal) o inanimada (objecte). És una tasca freqüent i aparentment inofensiva per a molts treballadors.

L’objectiu és aconseguir una millor comprensió i coneixement de les característiques de la manipulació manual de càrregues i de l’aplicació de les mesures preventives destinades a prevenir els trastorns musculoesquelètics.