Pantalles de visualització de dades

Els innombrables canvis produïts pel desenvolupament tecnològic han implicat també variacions en el món laboral i en l’organització del treball. Una de les més importants és la introducció dels equips informàtics. L’ús intensiu dels mateixos, anomenats també pantalles de visualització de dades, ha fet necessària l’elaboració de normes que estableixin les disposicions mínimes de seguretat i de salut, amb la finalitat que els usuaris disposin d’un nivell de protecció adequat. No obstant això, sovint la principal causa dels trastorns o molèsties dels usuaris no és la inadequació dels equips de treball utilitzats, sinó l’ús incorrecte.