Què és la Generació Sandwich?

La generació sandwich porta el seu nom, precisament, perquè l'individu pertanyent a ella es troba en el mig de dues responsabilitats. En aquest aspecte, ell seria el farciment d'aquest sandwich i les tapes serien els seus fills i els seus pares i/o sogres.

Se’ls hi diu així, llavors, a aquells individus que actualment s'encarreguen de cuidar i vetllar per la seguretat i manutenció tant dels seus fills, pares i/o sogres.

Existeixen múltiples situacions possibles, ja que els fills poden ser petits o en edat adulta mentre cursen la universitat o busquen feina. Així mateix, els pares i/o sogres poden estar sota la seva responsabilitat o, fins i tot, viure amb ells.

Generació Sandwich

Quines són les causes?

Envelliment de la població

En primer lloc, ens trobem davant l'augment de l'esperança de vida. Les últimes dades recollides per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), indiquen com l'esperança de vida se situa en una mitjana de 83 anys, xifra que assolirà els 90 anys a l’any 2040. Una xifra curiosa i interessant, a la vegada que esperançadora.

Les persones viuen més temps degut als avenços en la medicina, la salut preventiva i la tecnologia aplicada a la societat del benestar. No només han evolucionat els tractaments mèdics sinó també el diagnòstic de malalties desconegudes, així com l'aplicació de teràpies que aconsegueixen evitar malalties i retardar els trastorns vinculats a l'edat. L'envelliment de la població és una mostra de com, actualment, vivim més i amb major qualitat de vida.

Ajornament de la maternitat

D'altra banda, ens trobem davant l'ajornament de la maternitat, cada vegada més habitual en la societat d'avui dia. Fonts estadístiques indiquen com l'edat mitjana en què les dones tenen el seu primer fill se situa en els 32 anys, i és possible que la xifra sigui major en el cas dels homes. Tenir fills és el final d'una cadena que comença quan acabem els estudis, ens independitzem o trobem la nostra primera feina. En tot cas, la realitat és que tenir fills cada vegada més tard és una evidència.

Atendre dues generacions diferents, a més de conciliar aquesta tasca amb la vida professional, comporta un alt nivell d'estrès difícil de gestionar, a més de ser una despesa elevada que afecta a l'economia personal.

L'estrès, la preocupació i l'esgotament, patit de manera continuada en el temps, afecta greument sobre la salut de les persones i, fins i tot, pot arribar a derivar en possibles estats d'ansietat i depressió.

Per a qualsevol treballador amb responsabilitats i preocupacions familiars, resulta difícil concentrar-se al cent per cent a la feina, i a la inversa. Aquesta relació no només afecta sobre l'estat de salut del treballador, generant en la majoria de casos situacions conflictives en la persona i en la família, sinó que també suposa un perjudici per a l'organització.

 

Implementació de programes de conciliació en l'empresa

L'enfrontament existent entre el desenvolupament de la vida personal, familiar i laboral és una realitat, de la qual sorgeix la necessitat d'implementar programes de conciliació en les empreses. Trobar l'equilibri entre totes i cadascuna de les dimensions de la vida del treballador suposa entendre que totes elles són fonamentals en el seu benestar, d'aquí la necessitat d'harmonitzar-les.

Encara que la conciliació laboral continua sent la gran assignatura pendent en la societat del segle XXI, l'adopció i implementació de polítiques de conciliació es troba en creixement. La majoria d'organitzacions, així com la societat en general, són plenament conscients de la necessitat de disposar de noves eines alineades amb les necessitats actuals.

Els beneficis que inclouen són:

Augment de l'energia i concentració dels empleats en les seves hores de treball.

Reducció de l'estrès i totes les seves conseqüències negatives per a l'individu, com l'ansietat o la depressió; i per a l'empresa, com l'absentisme o la rotació.

Augment de la productivitat dels treballadors, gràcies a una vida més plena.

Millors relacions entre els empleats i entre la plantilla i la gerència, una conseqüència natural quan els individus se senten valorats i entenen que les seves necessitats són preses en consideració.

Major retenció del talent, el que s’aconsegueix quan l'entorn de treball és positiu i les condicions laborals justes.

Atracció de talent. L'empresa es torna més atractiva per treballar, ja que es percep com una companyia que es preocupa pels seus treballadors.

Les mesures que fomentin la conciliació de les persones seran imprescindibles per construir veritables empreses saludables i per generar satisfacció i motivació entre els seus empleats.