Sensibilització en PRL

- | Prevenció de Riscos Laborals | Sensibilizació en PRL

Jornades de Sensibilització en PRL

  • Oops! No hay eventos programados próximamente

Vídeos de Gestió Preventiva

Publicacions

Per a la implementació de conductes tendents a l’adopció de bones pràctiques, portem a terme l’elaboració i difusió entre les empreses mutualistes de documentació tècnica, publicacions, fulletons, cartells, etc.

Les publicacions inclouen cartells divulgatius sobre la PRL, monografies informatives sobre els riscos presents en determinades activitats laborals, monografies sobre legislació de prevenció i codis de bones pràctiques.

Primers Auxilis

Aquesta APP d’Egarsat ofereix, mitjançant un ús senzill i intuïtiu, informació de primers auxilis dividida en 14 categories, organitzades per ordre alfabètic que inclouen un total de 38 protocols d’actuació. Per facilitar i agilitzar al màxim l’accés a la informació en cas de necessitat, a més de l’índex hem inclòs un complet cercador per paraules clau.

Un cop localitzada la tipologia de problema, obtindràs una fitxa detallada amb els consells bàsics d’actuació, així com infografies i/o imatges de suport per a una millor comprensió de la solució indicada.

Addicionalment, està a disposició informació complementària per a cada cas, mitjançant l’accés a la definició “que és” i els símptomes que identifiquen cada situació. De la mateixa manera, cal destacar la possibilitat que ofereix aquesta pràctica aplicació de trucar directament al 112 en cas d’emergència.

qr_android-primeros
4/5
qr_apple-primeros
4/5

Viatjar Segur

Egarsat ha desenvolupat una nova aplicació, de caràcter gratuït, que ofereix una guia amb 40 bones pràctiques dirigides a aquells professionals que es desplacen per motius laborals. A l’app, s’hi recullen les recomanacions ofertes en la guia ’40 consells per a treballadors que es desplacen ‘que ha editat la mútua, amb l’objectiu que l’usuari pugui tenir-les més a mà, especialment quan es troba en situació de desplaçament.

L’app es dirigeix tant a directors de recursos humans com a qualsevol treballador que utilitzi mitjans de transport per motius laborals. Viatjar Segur ofereix una visió integral dels desplaçaments ja que aborda des d’aspectes de gestió organitzativa fins a aquells pròpiament preventius com són la seguretat, la higiene i bons hàbits, l’ergonomia i temes psicosocials.

viajar_Seguro_android
4/5
viajar_Seguro_apple
4/5

PrevenGAME

Gràcies al seu amè format, basat en la resolució de diferents trencaclosques que donen peu a un conjunt de preguntes amb múltiples respostes a escollir, l’usuari pot posar a prova els seus coneixements sobre els riscos laborals a què poden estar exposades les persones en relació amb determinades professions. Així, ‘Preven Game’ detalla un total de 40 riscos laborals, com atropellaments, caiguda d’objectes, xocs i cops, talls i ferides, contacte dèrmic amb dissolvents o realització de moviments repetitius, en relació amb 25 activitats professionals com l’agricultura, el comerç, la conducció, la construcció o l’educació, entre d’altres.

‘Preven Game ha estat desenvolupada per Egarsat com a part de l’acció protectora que proporciona a les empreses mutualistes, amb l’objectiu de potenciar la prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, aquesta aplicació és, entre d’altres, un complement tant de les visites d’assessorament que realitzen els tècnics de prevenció com de les jornades de sensibilització adreçades a treballadors que ofereix Egarsat en matèria de prevenció de riscos laborals

prevent_android
4/5
prevent_apple
4/5

Ponències y Premis 2018

prevencionar

Finalistes a tres categories diferents:

Comunicació en PRL |  Cultura Preventiva | Seguretat Viària

universitat de vic

Participació a:

I Simposi de Seguretat i Salut Laboral, sobre Empresa Saludable

INSST

Participació de Raquel Sellarès, cap del departament de Gestió Preventiva d’egarsat a:

Taller: Instruments formatius en Prevenció de Riscos Laborals a la Societat Digital

 Curs: Prevenció de Riscos Laborals Viaris

Instituto Cantabro

Participació de Ignacio Valdemoros, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, Lorena Pérez Gestora de Serveis i Mireia Salvador Treballadora Social d’egarsat a les jornades organitzades sota el projecte MÁS SEGURIDAD”.

Enllaços d’Interès