Recaiguda | Recidiva

En el llenguatge estrictament mèdic, una recaiguda és aquella situació en la qual un pacient es veu afectat, durant el període de convalescència d’una malaltia, novament per els símptomes de la mateixa.

Per altra banda, recidiva es defineix com aquell moment en el qual un pacient creu que ja està curat i, malgrat això reapareix la malaltia. A nivell mèdic és una diferencia conceptual que no afecta a la seva praxis. Però a nivell de prestacions de la Seguretat Social hi ha alguns matisos importants:

Recaiguda: baixa produïda per la mateixa o similar malaltia, sense esgotar la duració màxima de la incapacitat i sense que s’hagi complert el període de sis mesos d’activitat des de l’anterior alta.

Recidiva: noves baixes produïdes per la mateixa malaltia desprès de completar sis mesos des de l’alta de la primera baixa.

En el món de les prestacions es busca la seguretat en la presa de decisions, per això s’estableix aquest paràmetre objectiu de ‘discriminació’ xifrat en els 6 mesos, encara que medicament resulti indiferent.

És important aquest matís per que presenta algunes diferencies substancials ser considerat recaiguda o recidiva.

Veiem el quadre annex:

Recaiguda

Baixa produïda per la mateixa o similar malaltia

Recidiva

Baixa produïda per la mateixa o similar malaltia

No han passat sis mesos des de la primera baixa per la mateixa o similar malaltia

Han passat sis mesos des de la primera baixa per la mateixa o similar malaltia

Es considera el mateix procés d’Incapacitat Temporal

Nou procés d’Incapacitat Temporal

El fet causant s’ha de situar a la data de baixa inicial

El fet causant s’ha de situar a la data de la segona baixa

S’exigeix la concurrència dels requisits i carència a la data de la baixa inicial

S’exigeix la concurrència dels requisits i carència a la data de la corresponent segona baixa

Període únic a efectes de prestació per Incapacitat Temporal

Procés diferent a efectes de prestació per Incapacitat Temporal

La Base Reguladora serà la del mes anterior a la segona baixa mèdica

La Base Reguladora serà calculada com si d’un nou procés es tractés

No ha de complir, de nou, els requisits de 180 dies de cotització dins els cinc anys anteriors al coincidir amb el Fet Causant de la primera baixa

Ha de complir els requisits de trobar-se d’alta o situació assimilada: reunir el període de 180 dies de cotització dins els cinc anys anteriors al Fet Causant, i es poden computar els anys cotitzats que van servir per el càlcul de la primera IT

 

Ramón Matabosch  Grifoll

Productes i Serveis
Direcció Gestió del Mutualista