Beneficis de la pràctica d'exercici físic en cada edat

Segons l'OMS, la inactivitat física constitueix el quart factor de risc més important de mortalitat a tot el món, i és la causa del 6% de defuncions a nivell global. Com a causes de mort la superen únicament la hipertensió (13%), el consum de tabac (9%) i iguala la hiperglucèmia (6%). Després de publicar els resultats de l'última Enquesta Nacional de Salut, l'Institut Nacional d'Estadística ha alertat que el 41% de la població espanyola es declara sedentària, dades que es tradueixen en què més de 19 milions de persones al nostre país no fan exercici físic de manera regular.

Podem definir l'activitat física com qualsevol moviment corporal produït pels músculs esquelètics, amb el consegüent consum d'energia. Això inclou des de la pràctica d'esports de tot tipus, fins a la realització d'activitats com ara caminar o ballar.

La inactivitat física està cada vegada més estesa, i això repercuteix de forma notable en la salut general de la població mundial. L'OMS estima que la inactivitat física és la causa principal, entre d'altres, d'aproximadament el 21-25% dels càncers de mama i de còlon, el 27% de la diabetis, i del 30% de les cardiopaties isquèmiques.

Està demostrat que l'activitat física practicada amb regularitat redueix el risc de cardiopaties coronàries i accidents cerebrovasculars, diabetis de tipus II, hipertensió, càncer de còlon, càncer de mama i depressió. A més, és un factor determinant en el consum d'energia, per la qual cosa és fonamental per aconseguir l'equilibri energètic i el control de pes.

Fer activitat física és beneficiós en qualsevol etapa de la nostra vida:

Etapa infantil:
És essencial inculcar als nens des d'edats ben primerenques l'hàbit de practicar esport, ja que seran els que formaran part en un futur no massa llunyà de la població laboral activa. Els principals beneficis que els aporta en aquesta etapa són fonamentals en el seu desenvolupament físic, mental i emocional:
• Enforteix la seva autoestima
• Aprenen a controlar les seves emocions
• Millora el seu desenvolupament psicomotor, la coordinació i les seves habilitats socials
• Afavoreix el rendiment acadèmic
• Provoca una major mineralització dels ossos, fet que disminueix el risc de patir osteoporosi en la vida adulta
• Millora la maduració del sistema nerviós motor i augmenta les destreses motrius
• Millora la seva consciència corporal i la seva cura
• Desenvolupen un sistema múscul-esquelètic més fort, prevenint l'obesitat
Cal no oblidar que l'esport ha de ser entès com un joc per als nens i no com una obligació.

Etapa juvenil:
En aquesta fase l'exercici no només té beneficis associats al creixement, sinó que n’apareixen altres de caràcter més fisiològic, pel fet que la persona es troba en plena etapa de creixement en tots els sentits:
• Produeix millores coordinatives, tant intramusculars com intermusculars, així com un augment significatiu de la connexió de les neurones
• Millora el rendiment neuromuscular
• Permet canalitzar els canvis hormonals i físics que es produeixen en aquesta etapa
• Ajuda a socialitzar amb l'entorn que ens envolta i genera confiança
• Fomenta una millora exponencial del rendiment físic
• Prevé l'aparició de malalties cardiovasculars, així com d'hàbits tòxics
• Afavoreix l'adquisició de nous moviments i tècniques, així com la iniciació en nous esports

Etapa adulta:
Quan s'arriba a una edat adulta, l'esport representa, a més d'un mètode per mantenir una bona forma física, una cadena d'evasió i distracció de l'entorn que ens envolta. En aquesta fase, adquireixen molta importància els beneficis psicològics que aporta:
• Permet desconnectar de la rutina diària
• Redueix el nivell d'estrès, l'ansietat, depressió o tensions acumulades
• Ajuda a dormir millor
• Millora la teva salut sexual
• Ajuda a crear una constància per a l'entrenament, que s'aplica a la vida diària
• Ajuda en l'autosuperació
• Millora la confiança d'un mateix i la capacitat d'expressió de cara als altres
• Ajuda en la interacció social i a l'eliminació d'hàbits tòxics
• Permet controlar el pes

Etapa madura / vellesa:
En aquesta fase és fonamental mantenir uns hàbits de pràctica física, adaptats a les particularitats de cada persona, per seguir gaudint dels beneficis que aporta l'esport, tant físicament com psicològicament:
• Ajuda a regular o disminuir el sucre en sang
• Contribueix a regular la tensió arterial i a reduir els seus paràmetres
• Ajuda a augmentar els nivells del colesterol bo i reduir les xifres del colesterol dolent
• Disminueix el risc de patir osteoporosi, malalties cardiovasculars i demències senils
• Millora la qualitat del son, l'agilitat, els reflexos, la resistència aeròbica, la força muscular, la velocitat, la mobilitat articular i la independència funcional. L'exercici és molt beneficiós per a la salut mental, sobretot, en aquesta fase.

L’activitat física és una de les millors maneres d’invertir en salut.