Com acreditar-se com a empresa saludable?

Què és un entorn de treball saludable?

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) és aquell entorn en el qual els treballadors i ocupadors col·laboren en un procés de millora contínua per a promoure i protegir la salut, seguretat i benestar dels treballadors i la sostenibilitat de l’ambient de treball.

Aquest concepte ha passat d’estar exclusivament centrat en l’ambient físic del lloc de treball i la seguretat laboral, a incloure aspectes relacionats amb els hàbits de salut i els factors psicosocials.

Ser una empresa segura, saludable i sostenible significa a més del compliment legal en prevenció de riscos laborals, gestionar la salut dels treballadors des d’un enfocament integral i integrat i considerar la salut en totes les polítiques de l’empresa.

Un pilar bàsic de l’empresa saludable és la promoció de la salut en el lloc de treball (PST), definida per la European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP) com “unificar els esforços dels empresaris treballadors i la societat per a millorar la salut i el benestar de les persones en el lloc de treball”.

 
Quins beneficis tenen les empreses saludables?

Ser una organització saludable comporta beneficis tant per a les empreses, com per als treballadors, així com per a la societat.

Aquests són alguns exemples dels múltiples beneficis que obtenen les empreses saludables:

 • Reducció del nombre d’accidents de treball i malalties professionals.
 • Reducció del presentisme i absentisme laboral, no només és menor el nombre de baixes sinó que també són de menor durada.
 • Augment de la productivitat i facturació.
 • Major compromís per part dels treballadors i orgull de pertanyia a l’empresa.
 • Imatge positiva de l’empresa no només per part dels treballadors sinó també de la societat.
 • Retorn positiu de la inversió realitzada. Cada euro invertit en programes de PST genera un retorn de la inversió de 2,5 i 4,8 euros.
Quins són els àmbits d’actuació en l’empresa saludable?

Segons el model d’entorns saludables de l’OMS les empreses saludables treballen en 4 àmbits:

 • Ambient físic de treball, com per exemple millorant els equipaments de les  instal·lacions aprofitant els avantatges de les noves tecnologies.
 • Entorn psicosocial del treball, com per exemple potenciant el desenvolupament d’habilitats relacionades amb la gestió d’equips.
 • Recursos personals de salut, com per exemple promovent l’activitat física dels treballadors així com una alimentació saludable.
 • Participació de l’empresa en la comunitat, com per exemple potenciant el voluntariat o fomentant el reciclatge de residus.
Com acreditar-se com a empresa saludable?

Existeixen diferents entitats tant de titularitat pública com privada que acrediten/certifiquen a aquelles organitzacions que duen a terme estratègies, programes i accions en el context d’empresa saludable.

Tots els models són eines de gestió per a promoure i protegir la salut, seguretat i benestar dels empleats d’una forma estructurada.

El procediment d’acreditació com a empresa saludable de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSHT) consta de dues etapes:

 • Adhesió a la Declaració de Luxemburg

Reflecteix el compromís de l’empresa d’acceptar i implementar els objectius bàsics de la PST i d’orientar les seves estratègies cap als principis de PST.

 • Reconeixement en bones pràctiques en promoció de la salut

Totes les empreses adherides a la declaració de Luxemburg que ho desitgin i compleixin els criteris de qualitat elaborats per la ENWHP poden sol·licitar el seu reconeixement i acreditació com a empresa segura, saludable i sostenible.

La certificació es concedeix a aquelles organitzacions que aporten una descripció en profunditat del seu projecte i els documents que l’avalen.

Aquest reconeixement està obert a totes les empreses espanyoles, independentment de la grandària, titularitat o sector d’activitat.  L’acreditació és totalment gratuïta.

Tota la informació sobre com adherir-se a la Declaració de Luxemburg així com sol·licitar el reconeixement de bones pràctiques està disponible en l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST).

D’altra banda, existeixen  empreses certificadores de titularitat privada, que estableixen un sistema de gestió d’empresa saludable basat en una metodologia específica i conforme a uns criteris d’avaluació específics.