Memòria de Resultats

Coneix-nos | Memòria de Resultats

A Egarsat treballem per ser una entitat transparent i oberta a les empreses mutualistes i col·laboradors. Per això, donem a conèixer anualment els nostres resultats de gestió i activitat en tres àmbits: institucional, científic i de sostenibilitat.

Memòria Institucional

La memòria anual és el document que recull i presenta el resultat de l’activitat econòmica, serveis prestats i activitats en l’àmbit institucional portats a terme per l’entitat en l’exercici passat.

Memòria Científica

Egarsat aposta pel foment de la investigació amb la convicció que, només d’aquesta manera, es pot millorar la qualitat en l’assistència sanitària dels nostres serveis.

L’equip mèdic de la nostra entitat realitza un important treball basat en la creació de publicacions, comunicacions, organització de congressos i reunions científiques, així com activitats de recerca i docència.

Tota aquesta tasca es reflecteix en la Memòria científica que resumeix el resultat de l’exercici anterior i que ens permet afrontar els reptes del futur.

Memòria Sostenibilitat

Egarsat aposta pel foment de la investigació amb la convicció que, només d’aquesta manera, es pot millorar la qualitat en l’assistència sanitària dels nostres serveis.

L’equip mèdic de la nostra entitat realitza un important treball basat en la creació de publicacions, comunicacions, organització de congressos i reunions científiques, així com activitats de recerca i docència.

Tota aquesta tasca es reflecteix en la Memòria científica que resumeix el resultat de l’exercici anterior i que ens permet afrontar els reptes del futur.

Informe Bon Govern

El contingut d’aquest informe té com a objecte agrupar i divulgar d’una manera segmentada i detallada la informació pública, responent a les exigències de transparència, veracitat i bon comportament que defineix l’entitat, tant en la relació amb els seus grups d’interès com amb el personal que la integra.