Responsabilitat Social Corporativa

Coneix-nos | Responsabilitat Social Corporativa

Compromisos Egarsat

Com a entitat col·laboradora amb la Seguretat Social, Egarsat té com a propòsit la gestió responsable de fons públics. Aquesta comesa es manifesta a través dels nostres valors com a empresa, com la responsabilitat social, entesa com la gestió de recursos públics amb eficàcia i eficiència per contribuir al desenvolupament sostenible de la nostra societat.

D’acord amb el valor de la RSC, Egarsat segueix apostant per la construcció i consolidació d’una organització implicada amb tots els públics que hi interactuen: mutualistes, pacients i societat en general.

Compliment de la Política de Qualitat

Egarsat té un sistema de gestió que persegueix l’excel·lència de l’organització, amb processos de treball eficients gestionats per persones amb alta capacitat. Gràcies a això ha obtingut els certificats de qualitat ISO 9001:2015 i EFQM 500+.

Codis de Conducta

Egarsat ha consolidat un Pla d’Igualtat de la Vida Familiar i Laboral, destinat a promoure el principi d’igualtat de tracte a tota l’organització i així garantir les mateixes oportunitats entre homes i dones, a més d’evitar qualsevol tipus de discriminació laboral que es pugui produir entre gèneres. 

Aquesta iniciativa ha estat reconeguda per l’Ajuntament de Sabadell amb el Premi a l’empresa socialment responsable en l’àmbit de la Igualtat i Conciliació de la vida familiar i laboral, i el Premi nacional a la Qualitat i l’Excel·lència Professional i Empresarial en la modalitat d’igualtat i conciliació de la vida familiar i laboral per part de l’Associació Asturiana d’Assessors Laborals.

Egarsat s’esforça per respondre a les expectatives dels seus treballadors. Per això, es compromet, a:

 • Oferir una retribució justa
 • Permetre la conciliació de la vida laboral amb la vida personal
 • Fer possible el desenvolupament professional
 • Garantir un tracte just no discriminatori
 • Oferir avantatges socials d’interès

Egarsat aplica la Responsabilitat Social en tots aquells àmbits de l’empresa que sigui possible. Així, s’han identificat els diferents grups d’interès, amb els quals s’estableixen diferents mecanismes de diàleg i relació:

 • El personal de l’entitat
 • Els clients
 • Els proveïdors
 • La comunitat
 • El medi ambient

Per a la correcta prestació de serveis, Egarsat ha definit els principis que han de regir les diferents actuacions de les persones que gestionen els processos de compra:

 • Lleialtat a l’empresa: no acceptar tractes de favor
 • Transparència en les decisions de subministrament

El personal de compres se subscriu al codi ètic d’AERCE (Associació Espanyola de Responsables de Compres i Existències) i de la IFPSM (International Federation of Purchaising and Supply Management) i inclou els seus criteris al codi ètic de compres intern, en el qual s’indica explícitament que cap dels professionals d’Egarsat no utilitzarà l’autoritat o posició en benefici propi, i que intentarà conservar i incrementar el seu nivell professional de la manera següent:

 • Mantenint un estàndard d’integritat impecable en totes les relacions de negoci
 • Acceptant l’esperit de les lleis dels països on treballen, les directrius de la Federació sobre pràctica professional i les obligacions contractuals
 • Rebutjant i denunciant qualsevol pràctica de negoci incorrecta.

Accions d'RSC

Prestacions complementàries d'assistència social

La Comissió de Prestacions Especials és una iniciativa d’Egarsat dirigida a aquelles persones treballadores de les empreses mutualistes de l’entitat que han patit una contingència professional amb seqüeles físiques o psíquiques que no els permeten continuar amb la seva activitat laboral anterior, afavorint la reincorporació a la societat i, si és viable, fer possible la reincorporació al mercat laboral. Així, ofereix suport de tipus administratiu, econòmic i humà, ajuda en formació, adaptació de l’habitatge o vehicle, activitats d’oci o esportives i de recol·locació en els casos on és possible.

Els aspectes fonamentals dels quals s’ocupa el programa Reil·lusiona’t són:

Assessorament a nivell Psicològic i Legal

Oferim atenció psicològica de suport a l’accidentat, així com per valorar quines poden ser les ajudes més adequades per a cada cas concret, ja sigui informant de les possibilitats de formació o de reorientació laboral.

Formació

La formació és per a Egarsat una eina bàsica perquè la reincorporació del treballador/a a la societat i al mercat laboral sigui un èxit. Per això posa a disposició de cada persona l’extensa oferta formativa de la plataforma virtual de formació “Aula Egarsat”, que facilita la compaginació de la formació amb les diferents activitats de la nova situació del treballador accidentat amb seqüeles.

En el cas que el treballador desitgi una formació concreta per a una nova orientació professional que no estigui prevista a l’oferta disponible, es busca la formació més adequada en el centre formatiu corresponent.

Reinserció Laboral

Per tancar el procés, i en aquells casos en què pugui ser viable, en col·laboració amb entitats de referència, es busquen oportunitats professionals adaptades a la nova realitat del treballador, tutoritzant-ne la reincorporació al món laboral.

Per a dur a terme aquest projecte, Egarsat té entitats tan destacades com:

ECOM

Aquesta entitat de referència per al desenvolupament de polítiques socials que afavoreixen la integració social de les persones amb discapacitat física compta amb una oferta de serveis i recursos que cobreixen les necessitats de les entitats i persones que componen aquest col·lectiu. Entre altres, disposa d'una cartera d'empreses possibles destinatàries de personal amb algun tipus de disminució física i del personal qualificat corresponent per tutoritzar l'estada a l'empresa de la persona reincorporada al món laboral.

FCEDF

Federació Catalana d'Esports de Persones ambDiscapacitat Física (FCEDF): desenvolupa projectes i estratègies basades en la normalització de les persones amb discapacitats físiques mitjançant l'esport adaptat. Col·labora amb Egarsat en la inclusió dels usuaris interessats, en el programa Hospi-Sport, així com atendre les persones derivades per la mútua per orientar-les en diferents tipus d'activitats esportives adaptades, clubs o instal·lacions on poder-les practicar, subvencions a les quals poden tenir accés, etc.

CECOT

Associació empresarial multisectorial integrada per gran diversitat de gremis i associacions empresarials, que treballa per reincorporar persones ja formades en la seva nova professió al món laboral després d’un accident amb seqüeles.

Campanyes per a la comunitat

A Egarsat volem involucrar-nnos en projectes d’ajuda en benefici de la comunitat, per a això col·laborem amb entitats de referència per assolir aquest objectiu:

Cada any, en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits, realitzem una campanya per promoure la donació de sang per part dels treballadors de l’entitat, aconseguint una afluència de més del 30% de la plantilla de serveis centrals, tendència que creix edició rere edició.

Col·laborem amb el Banc d’Aliments, participant a través de diferents centres de l’entitat en la recollida d’aliments bàsics com pasta, llegums, conserves o arròs.

A través dels diferents centres d’Egarsat col·laborem amb Creu Roja Joventut i amb diferents empreses mutualistes del sector de la joguina en la recollida de joguines noves per Nadal. 

Així mateix, Egarsat adquireix a Intermon-Oxfam diferents productes solidaris, que s’incorporen al lot que es lliura al personal per Nadal, i que suposen un 20% del total del contingut.

Gestió de la diversitat

Egarsat es compromet amb la gestió de la diversitat, la inclusió i la lluita contra la discriminació.

Per aquest motiu s’ha adherit al Charter de la Diversitat una iniciativa europea emmarcada dins de les directives antidiscriminació que la Unió Europea va adoptar l’any 2000, i que consisteix en un codi de compromís per donar suport i fomentar els principis de la inclusió de la diversitat i la no discriminació en l’entorn laboral: promoció de la vida laboral i familiar, sensibilització en la igualtat d’oportunitats, construcció d’una plantilla diversa, etc.

El Charter de la Diversitat està promogut per la Fundació Alares a través de la Fundació per a la Diversitat, en col·laboració amb el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat i PIMEC.

 

Gestió de l’absentisme laboral

Al llarg dels últims anys, hem desenvolupat eines pràctiques i útils per aprofundir en el fenòmen de l’absentisme laboral i poder reduir els seus índexs. 

Entre aquestes eines destaca la “Guia pràctica per a la gestió de l’absentisme”, elaborada per Egarsat amb la col·laboració d’ESADE, Aedipe Catalunya i PwC, així com amb l’Institut d’Estudis Laborals d’Esade per a l’elaboració del Baròmetre Egarsat sobre valors i comportaments davant l’absentisme a l’empresa, l’estudi El Benestar a la feina (well-being) i la seva influència sobre l’absentisme, i l’eina Absent-well per a la gestió de l’absentisme.

Al 2014, Egarsat va comptar amb la participació de IMD Business School en l’últim projecte editorial de la mútua.

Àmbit científic

Col·laborem amb el Ministeri de Sanitat i Consum en la formació especialitzada, concretament de Metges Interns Residents (MIR) en Medicina del Treball i sóm centre col·laborador de la unitat docent de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa en la formació mèdica postgraduada en Medicina Física i Rehabilitació.

Participem en projectes científics de gran importància que reverteixen en el millor benestar dels pacients atesos i en el desenvolupament d’investigacions d’interès per a la societat:

 • Regeneració del nucli discal amb l’aplicació de tècniques de regeneració tissular
 • Regeneració del cartílag articular amb l’aplicació de cèl·lules mare adultes mitjançant infiltració.
 • Regeneració del nervi perifèric
 •  

Egarsat, la Fundació Fútbol Club Barcelona i MuscleTech Network van impulsar el Fòrum Egarsat del Múscul, iniciativa dedicada a educar, conscienciar i divulgar a la societat sobre la importància del sistema muscular en la vida quotidiana i còm prevenir les lesions musculoesquelètiques i del tendó per millorar el benestar de les persones.

L’objectiu era apropar i transmetre els avenços científics dels diferents grups de recerca, així com el coneixement adquirit sobre el sistema muscular en l’esport d’èlit, per contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones i promoure la investigació dels tractaments de les lesions musculars de l’àmbit laboral, reduint els temps de recuperació i les seqüeles.

Egarsat i el medi ambient

Promovem la reducció de material de papereria i la reducció de residus de tòners i piles, utilitzem il·luminació de baix consum i paviments ecològics, així com fusta provinent de tales controlades a les nostres instal·lacions.

Com a mesura de col·laboració en la sostenibilitat del medi ambient s’utilitza en la mesura en què és possible, paper reciclat, i la recollida de materials la fem per separat amb el suport d’empreses de reciclatge.

També duem a terme, entre d’altres mesures en l’àmbil sanitari, una política d’optimització de farmàcia (dosificació personalitzada de medicaments) i eliminació dels líquids de revelat en els equips de diagnòstic de la imatge mitjançant substitució per equips digitals.

Tenim acords establerts i convenis estables i periòdics, amb organitzacions de referència que alhora contribueixen a la millora social, econòmica i ambiental, i que tenen un clar propòsit social o que vetllen pel medi ambient.