Egarsat: “Aprendre a cuidar-se per cuidar millor”

  • La Direcció de Gestió Sanitària d’Egarsat, ha organitzat la Jornada “Cuidar i cuidar-se”, en l’àmbit de millora de la qualitat en l’atenció d’aquells pacients amb pronòstic més greu.

  • En el transcurs de la jornada s’ha recordat que per cuidar a una altra persona en les millors condicions, tenim i hem de cuidar també de nosaltres: “cuidar-se per cuidar”.

Des de la Direcció de Gestió Sanitària d’Egarsat, donant continuïtat al nostre projecte de millorar la qualitat en l’atenció a aquells pacients de pronòstic més greu, el passat  mes de gener vam celebrar la Jornada “Cuidar i cuidar-se”, que va tenir lloc en el nostre centre d’Egarsat Sabadell.

La necessitat sorgeix pel fet que, lamentablement, aquests pacients finalitzen amb el grau més alt d’Incapacitat Permanent (IP), derivant en Gran Invalidesa (GI), així com la necessitat d’atendre també les mancances dels seus cuidadors.

Des de la Direcció de Gestió Sanitària d’Egarsat som conscients que les famílies i/o cuidadors/es principals, sovint se senten sobrecarregats/des, amb un elevat grau d’estrès i problemes de salut derivats de situacions de cura de llarga durada i del requeriment de l’atenció constant cap a la persona amb discapacitat.

En aquest sentit, des de la Unitat de Gestió del Gran Invàlid hem organitzat una jornada en la qual hem pretès, amb l’ajuda de Fundació ECOM, oferir resposta a aquesta necessitat, generant un espai en el qual, entre altres coses, la capacitat i experiència del cuidador/a, s’han posat en valor, millorant la formació i informació als familiars i/o cuidadors/es de persones amb gran discapacitat i fomentant la prevenció en l’aparició de nous problemes de salut, tant en les persones amb gran discapacitat com en els seus cuidadors/es.

La Fundació ECOM és un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física, la missió de la qual és defensar l’exercici dels drets de les persones amb discapacitat física per aconseguir la plena inclusió social i millorar la seva qualitat de vida.

La presentació inicial de la jornada la van dur a terme els membres de la Unitat de Gestió del Gran Invàlid d’Egarsat.

Els assistents a la jornada van valorar de manera molt positiva la formació rebuda: “Això ens anima a continuar amb aquest projecte amb il·lusió i esforç”.