El Servei Públic de Salut assumeix en la seva integritat l'assistència sanitària en cas d'aïllament o contagi per Coronavirus

En l’àmbit de l’acció protectora que proporcionem a les nostres empreses i col·laboradors, i fidels al nostre compromís en la protecció i salut de les persones, informem que, en cas d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocat pel virus COVID-19, l’assistència sanitària és responsabilitat del Servei Públic de Salut en la seva integritat, per la qual cosa, en cas de dubte, caldrà dirigir-se al Servei Públic de Salut i no a la Mútua, sota cap circumstància ni amb el propòsit de realitzar cap tràmit.

Si té dubtes sobre l’assistència sanitària relacionada amb el virus COVID-19, haurà de contactar amb els telèfons habilitats pel Servei Públic de Salut.

L’article 5 del Capítol II de Reial Decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, detalla el següent:

  1. Amb la finalitat de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocat pel virus COVID-19.

  2. En ambdós casos la durada d’aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.

  3. Es pot causar dret a la prestació la persona treballadora per compte propi o aliè que es trobi en la data del fet causant en situació d’alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social.

  4. La data de fet causant serà la data en què s’acordi l’aïllament o malaltia del treballador, sense perjudici que l’informe de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Tenint en compte la seva consideració excepcional i canviant, el mantindrem informat/da sobre les particularitats en la gestió de la prestació.

Agrairíem posi en coneixement dels seus treballadors/es el contingut d’aquesta nota informativa. Si es col·laborador, sol·licitem ho faci extensiu a les seves empreses i autònoms, dels quals és titular de Xarxa.

Recordem la necessitat d’extremar les mesures d’higiene i autoprotecció diària com a pràctica essencial per a la prevenció de la seva expansió.