Hospital egarsat, reconegut per la qualitat de la seva central d'esterilització

[printfriendly]
  • 3M ESPAÑA, S.L lliura un significatiu reconeixement a la central d’esterilització d’Hospital egarsat.

  • La central d’esterilització garanteix que el procés d’esterilització es realitzi complint els requisits d’eficiència, seguretat i qualitat.

Tot i els molts i recents avanços en les cures mèdiques i quirúrgiques, les infeccions nosocomials continuen representant una important despesa en patiment humà i recursos econòmics.

Amb la finalitat de minorar aquesta despesa és primordial actuar en la prevenció d’aquesta mena d’infeccions durant l’assistència sanitària, amb la qual cosa es necessari establir un procés adequat en la neteja, desinfecció i esterilització dels instruments sanitaris, així com en el magatzematge, distribució i manipulació del material, realitzant, a més, un eficaç control de qualitat en tots els passos del procés.

El passat dimarts dia 3 de desembre, 3M ESPAÑA, S.L va lliurar un significatiu reconeixement a la central d’esterilització del nostre Hospital egarsat. El motiu de lliurament d’aquest distintiu és haver aconseguit el més alt standard de cura possible en el procés d’esterilització fent ús del Monitoratge Biològic en Cada Càrrega, destinat a aconseguir l’excel·lència en la recuperació del pacient.

Des d’Egarsat, treballem per garantir que el procés d’esterilització es realitzi complint els requisits d’eficiència, seguretat i qualitat. El nostre objectiu principal és mantenir el procés d’esterilització sota control, evitant que es produeixi una variabilitat excessiva, higienitzant i preservant el material, a més de rebre, protegir i lliurar el material.

Un valuós reconeixement que situa al nostre Hospital egarsat com a centre assistencial de referència, on la central d’esterilització es troba perfectament organitzada i estructurada, funcionant amb un nivell de qualitat que garanteix la seguretat dels nostres pacients.

hospitalegarsat

El nostre equip d’Hospital egarsat juntament amb Isabel Salvador del Pino, Tècnic Assessor d’Esterilització i Higiene IPD de 3M España, S.L, en el lliurament del reconeixement.