Hospital egarsat s'adhereix a la campanya 'Nursing Now'

  • L’Hospital egarsat s’adhereix a la campanya ‘Nursing Now’ impulsada pel Consell Internacional d’Infermeres i l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
  • El personal d’infermeria d’hospitalització de l’Hospital egarsat ha realitzat recentment un taller formatiu amb la finalitat d’afegir valor a la implantació del “Decàleg” a utilitzar en el pacient hospitalitzat i millorar l’experiència d’aquest.

El personal d’infermeria exerceix una funció crucial en la prestació de serveis de la salut. La seva tasca consisteix a atendre els pacients i promoure mesures preventives de salut, a més d’oferir cobertura a totes aquelles necessitats sanitàries que puguin sorgir. Per aquest motiu, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat 2020 com l’Any Internacional de la Infermeria, centrant tots els seus esforços a donar visibilitat a aquest col·lectiu.

Des d’Egarsat, som conscients que el personal d’infermeria es troba en el cor dels nostres equips sanitaris, exercint un paper crucial en la promoció de la salut, així com en la prevenció i el tractament de malalties. L’adhesió del nostre centre assistencial de referència a la iniciativa “Nursing Now” és una mostra del nostre ferm compromís amb el personal d’infermeria del centre, així com amb el de la resta de centres assistencials que conformen l’entitat, pel que representen dins la nostra organització i pel valor humà i professional que tenen.

La campanya “Nursing Now” té com a objectiu enfortir el paper de la infermeria en els sistemes sanitaris. El seu origen es remunta en l’informe elaborat per la Comissió de Salut del Parlament Britànic a l’octubre de 2016 denominat “Triple impacte” i conclou amb la necessitat de promoure el lideratge del personal d’infermeria. El triple impacte posa de manifest que, si s’inverteix en infermeria, s’obtenen tres resultats: millora assistencial en la cura del pacient, en la igualtat de gènere i en l’economia dels països.

Des de la Direcció d’Infermeria de l’’Hospital egarsat, ens sumem als reptes de l’Any Internacional de la Infermeria demostrant el nostre compromís en la defensa d’aquest col·lectiu, promovent la pràctica clínica basada en l’evidència i augmentant la participació i capacitat en la presa de decisions.

Entre les iniciatives promogudes i, amb l’objectiu de donar visibilitat al personal d’infermeria per la seva professionalitat i lideratge en la millora de la qualitat de les cures, el personal d’infermeria d’hospitalització del nostre Hospital ha realitzat recentment un taller formatiu amb la finalitat d’afegir valor a la implantació del “Decàleg” a utilitzar en el pacient hospitalitzat i millorar així l’experiència d’aquest. La jornada formativa s’ha realitzat mitjançant un roleplay o joc de rols.

El roleplay o joc de rols és una tècnica educativa, utilitzada com a estratègia innovadora, atractiva i dinàmica per estimular professionals, la pràctica de les quals permet treballar l’empatia. Es considera que aporta gran valor atès que permet representar situacions concretes de la vida real, interpretant i acceptant, sota el rol prèviament assignat. L’ús de la simulació clínica com a eina d’aprenentatge estimula la improvisació, la creativitat i la capacitat d’adaptació a nous entorns i situacions. A més, fomenta la participació, la implicació i l’atenció d’una forma amena i lúdica, possibilita comprendre punts forts i febles, així com avaluar els resultats aconseguits mitjançant el feedback i instruments d’enregistrament o vídeos.

El roleplay o joc de rols consta de tres fases. Una primera on s’ha de tenir en compte l’aspecte a treballar; una segona on es transmet la informació necessària al grup, és a dir, es contextualitza la dramatització; i una tercera, que és la de debat, molt important i enriquidora, atès que permet al grup ser resolutius i plantejar alternatives. Entre els diversos beneficis obtinguts després de la realització d’aquest, destaca la satisfacció, autoconfiança, desenvolupament d’habilitats de comunicació, satisfacció del procés, motivació per aprendre, coneixement, desenvolupament de l’empatia, capacitat de reflexió i de pensament crític i habilitats per treballar en equip.

Al llarg de la campanya realitzarem un seguit de programes per millorar l’aprenentatge d’aquest col·lectiu, així com també millorar la qualitat assistencial i el canvi en la cultura de l’atenció sanitària.